Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Sosiaalisesti kestävästä taloudesta pohditaan ratkaisuja Lapin haasteisiin

Lappi osallistui European Social Economy Regions 2018 -pilottiin järjestämällä 18. kesäkuuta paikallistapahtuman, jossa tuotiin yhteen paikallisia sidosryhmiä pohtimaan mitä sosiaalisesti kestävä talous (myös yhteisötalous, yhteiskunnallisesti kestävä talous, engl. social economy) tarkoittaa Lapissa.

Tapahtumassa Euroopan komission asiantuntija esitteli mitä EU-tasolla tapahtuu sosiaalisesti kestävän talouden edistämiseksi. Komission mukaan Eurooppassa on n. 11 miljoonaa työntekijää yhteiskunnallisissa yrityksissä, mikä kattaa 10% yritystoiminnasta.  Komission mukaan sosiaalisesti kestävä talous on kasvava trendi. Se voi mahdollisesti myös vastata merkittäviin ongelmiin, kuten pakolaiskriisiin, ympäristöongelmiin ja sosiaaliseen epätasa-arvoon, joihin Euroopassa haetaan tällä hetkellä ratkaisuja. Yhteiskunnallisten yritysten on mm. huomattu kestävän enemmän talouden vaihteluja. EU tulee panostamaan lähivuosina aktiivisesti yhteiskunnallisen yrittäjyyden lisäämiseksi Euroopassa ja maailmalla, kohdistamalla siihen rahoitusta ja edistämällä sosiaalisia innovaatioita.

Tapahtumassa kävi ilmi, että Lapissa on jo hyvin paljon sosiaalisesti kestävää taloutta toteuttavaa toimintaa. Kaikkea toimintaa ei ole osattu vain liittää social economy -käsitteeseen. Sosiaalisesti kestävää taloutta edustavat mm. Leader-toiminta, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen palveluja tuottavat säätiöt, kyläyhdistykset sekä lappilainen yhteisöllinen toimintakulttuuri. Sosiaalisesti kestävän talouden mahdollisuuksina nähtiin mm. kuinka olemassa olevilla resursseilla voidaan taata alueen hyvinvoinnin edellytykset, kuinka työllistää hankalassa tilanteessa olevia ja kuinka estää pääoman valuminen alueen ulkopuolelle.

Tapoina edistää sosiaalisesti kestävää taloutta nousivat mm. sosiaalisen kestävyyden huomioon ottaminen julkisissa hankinnoissa sekä yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukeminen, johon toivottiin kannustimia kuten neuvontaa ja verohelpotuksia. Tulevaisuuden Lapin mallin jatkokehittämiseen toivottiin yhteistä strategiaa sekä jaettua käsitystä sosiaalisesti kestävän talouden määritelmästä. Lisäksi toivottiin mm. hyviä malleja muualta Suomesta ja maailmalta.

Euroopan komission järjestämässä European Social Economy Regions 2018 -pilotissa on mukana 32 aluetta ympäri Eurooppaa. Piloteista saatuja kokemuksia ja tuloksia esitetään Bilbaossa Global Social Economy -foorumissa lokakuussa. Lisäksi Lapissa on käynnissä useita sosiaalisesti kestävää taloutta edistäviä hankkeita ja Lappi on mukana  kansainvälisessä älykkään erikoistumisen social economy -kumppanuudessa. Aktiivinen mukanaolo kansainvälisessä yhteistyössä auttaa Lappia kehittämään toimintamalliaan kansainvälisten verkostojen tuella ja tuo harvaan asutun alueemme äänen kuuluviin EU-tasolla.

 

Lisätietoja:

Pirkko Sivonen

Lapin liitto

pirkko.sivonen(at)lapinliitto.fi

040 828 6011

 

European Social Economy Regions 2018 -paikallistapahtuma


29.06.2018 14:59
Lataa PDF-muodossa