Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin suhdannekehitys jatkui vahvana vuonna 2017 – liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla

Tiedote
Lapin liitto/ Lapin ELY-keskus

Lapin suhdannekuva 2017 oli läpi vuoden vahvan positiivinen. Liikevaihto kasvoi reippaasti ja kasvua oli kaikilla toimialoilla. Liikevaihdon pitkän aikavälin trendi säilyi nousevana ja koko maata myönteisempänä. Kaikkien toimialojen (ml. julkinen sektori) henkilöstömäärän muutokset ovat olleet viime vuosina pieniä ja eikä kehitystrendi ole yhtä positiivinen kuin liikevaihdon.

Selkeästi paras kehitys oli kaivostoiminnassa. Kaivostoiminnan jälkeen liikevaihto kasvoi eniten matkailupalveluissa, teollisuudessa, rakentamisessa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Lapin kaikissa matkailukeskuksissa liikevaihdon myönteinen kehitys jatkui ja voimakkainta kasvu oli Saariselällä ja Rovaniemellä.

Teollisuustoimialan liikevaihtokehitys kääntyi positiiviseksi vuonna 2017, alkuvuoden kehitys oli erityisen vahvaa. Rakentamisen liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendikehitys on ollut kasvava ja viimeiset kaksi vuotta kasvu on kiihtynyt. Liike-elämän palveluissa liikevaihdon vahva kasvutrendi jatkui kiihtyen. Liikevaihdon kasvu on vetänyt myös henkilöstömäärän voimakkaampaan kasvuun. Liike-elämän palveluihin heijastuu matkailun ja muun elinkeinoelämän vahvistuminen.

Vuoden 2017 henkilöstömääräkehitys vaihteli toimialoittain jääden kaikilla toimialoilla liikevaihtoa heikommaksi. Henkilöstömäärä kasvoi eniten rakentamisessa, matkailupalveluissa ja liike-elämän palveluissa. Henkilöstömäärä laski ainoastaan tukku- ja vähittäiskaupassa.

Kemi - Tornion ja Rovaniemen seutukunnissa liikevaihdon kehitys oli positiivinen ja erityisesti alkuvuosi oli voimakkaan kasvun aikaa. Molemmissa seutukunnissa teollisuuden liikevaihdon kehitys kääntyi selvään kasvuun.

Tuoreimman Lapin suhdannekatsausraportin 2018 löydät Lapin luotsi -sivustolta .

Lisätietoja:
Mervi Nikander
p. 050 4445606
strategiapäällikkö
Lapin liitto

Heino Vasara
p. 029 503 9689
johtava toimiala-asiantuntija
Lapin Ely-keskus

Mikä on Lapin Suhdannekatsaus?
Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu ( http://www.stat.fi/suhdannepalvelu/index.html ) tuottaa Lapin maakunnalle vuosittain tiedot liikevaihdon, teollisuuden viennin ja henkilöstömäärän suhdannekehityksestä määriteltyjen toimialojen, matkailukeskusten yritysryhmien sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen kehityksen sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä.


18.05.2018 10:42
Lataa PDF-muodossa