Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Eurooppalaiset hanketoimijat kokoontuivat Lapissa pohtimaan alueidenvälisen yhteistyön arvoa

Lappilaiset järjestivät 11. huhtikuuta yhdessä Euroopan Komission ja Interreg Europe -rahoitusohjelman kanssa tapahtuman otsikolla "S3P-Industry and Interreg Europe working for industrial modernisation". Tapahtuma kokosi Rovaniemelle Interreg Europe -hanketoimijoita sekä asiantuntijoita ympäri Eurooppaa keskustelemaan kuinka kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan tuoda lisäarvoa toimialojen ja teollisuuden uudistamiseen (industrial modernisation), joka on yksi älykkään erikoistumisen kärkiteemoista.

Kansainvälisen yhteistyön nähtiin mahdollistavan nopeamman kehityksen alueiden jakaessa ja yhdistäessä omia vahvuuksiaan ja olemassa olevaa osaamistaan. Alueiden välisellä yhteistyöllä pysytään nopean kehityksen mukana. Yhteistyö laajentaa myös yritysten mahdollisuuksia, esimerkiksi tuomalla testaus- ja kehitysympäristöjä muilta alueilta paikallisten yritysten käyttöön. Keskustelussa painotettiinkin paikallisten sidosryhmien tärkeyttä alueidenvälisissä yhteistyöprojekteissa hyvien tulosten aikaansaamiseksi.

Tärkeinä yhteistyön muotoina keskusteluissa nousivat yhteisöjen olemassa olevien vahvuuksien hyödyntäminen sekä olemassa olevan tiedon jakaminen, yhteisten haasteiden tunnistaminen sekä aluekehitysviranomaisia ja sidosryhmiä yhdistävät työpajat.

Lapissa käydyn antoisan keskustelun johtopäätökset tullaan julkaisemaan Interreg Europen Policy Learning Platformissa.

Interreg Europen artikkeli tapahtumasta (englanniksi)

Interreg Europe -  Policy Learning Platform

 

Lisätietoa:

Kristiina Jokelainen

Lapin liitto

p. 040 501 9856


18.05.2018 08:36
Lataa PDF-muodossa