Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat: Kannanotto alueellistamispolitiikan puolesta

Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen neuvottelukunnat ottivat kokouksessaan vahvasti kantaa Suomen johdonmukaisen ja kestävän alueellistamispolitiikan puolesta. Alueellistamisen tavoitteena on ja tulee jatkossakin olla valtion tehtävien tuloksellinen hoitaminen, koko maan alueellisesti tasa-arvoinen kehitys sekä työllisyyden edistäminen. Alueellistamisen koordinaatioryhmää tulee asetuksen mukaisesti informoida aina, kun perustetaan, laajennetaan tai uudelleen organisoidaan toimintoja.
 
Alueellistamisesta on pohjoisilla ja itäisillä alueilla hyviä kokemuksia, esimerkiksi Valtori ja Tuve (ent. Haltik) Rovaniemellä sekä puolustusvoimien palvelukeskus Joensuussa. Neuvottelukunnat tukevatkin vahvasti Suomen alueellistamislain mukaista asioiden käsittelyä sekä Sipilän hallitusohjelman tavoitteita edistää alueellista yhdenvertaisuutta sekä vaativat hallitusta toimimaan niiden mukaisesti.
 
Neuvottelukuntien kokous nosti esimerkiksi tuomioistuinviraston sijoittamiseen erinomaisia vaihtoehtoja pohjoisissa ja itäisissä maakunnissa. Näillä paikkakunnilla on jo valmiiksi oikeustieteellistä koulutusta, osaamista, verkostoja ja luontainen toimiva toimintaympäristö virastolle.
 
 
Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen neuvottelukuntiin kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakuntaliittojen johto ja kokoukseen osallistuivat myös alueen kansanedustajat. Neuvottelukunnat kokoontuivat 19.4.2018 Helsingissä.
 

Lisätietoja:
 
hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi, Lapin liitto
p. 0400 692 682
 
maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin liitto
p. 044 767 4200

25.04.2018 15:13
Lataa PDF-muodossa