Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Eurooppalaisista verkostoista vipuvoimaa elinkeinojen kehittämiseen – lappilaiset mukana neljässä uudessa Interreg Europe -hankkeessa

Lappilaiset ovat hankekumppaneina neljässä kesällä 2018 alkavassa Interreg Europe -hankkeessa. Lapin liitto johtaa uusiutuvien energianlähteiden käyttöä edistävää APPROVE -hanketta ja on kumppanina liikuntayrittäjyyttä tukevassa Inno4Sports -aloitteessa. Lisäksi Lapin AMK osallistuu kalatalousalan pk-yrityksiä tukevaan EXTRA-SMEs -projektiin ja Lapin yliopisto taiteelliset alat ja ICT-yritykset yhdistävään RegionArts -hankkeeseen.


Kansainvälisissä Interreg Europe -hankkeissa mukana olo hyödyttää lappilaisia paitsi itse hanketoiminnan myös vahvistuvien kansainvälisten verkostojen kautta. Vahva osallistuminen Interreg Europe -hankkeisiin parantaa lappilaisten toimijoiden asemaa kansainvälisissä verkostoissa ja toimialakohtaisissa kumppanuuksissa.

"Hankkeet vahvistavat rajat ylittävää yhteistyötä paitsi hankekumppaneiden myös laajojen kansainvälisten sidosryhmien välillä. Tämä tarjoaa lappilaisille loistavat mahdollisuudet verkostoitua merkittävienkin eurooppalaisten toimijoiden kanssa" kommentoi Lapin liiton kansainvälisten asioiden johtaja Kristiina Jokelainen.

*******

Lapin liiton johtaman APPROVE (Advancing Public Participation and stakeholdeR engagement fOr the improVement of renewable Energy policies) -hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisten tietoisuutta uusiutuvista energianlähteistä, kehittää asiaankuuluvien toimijoiden osaamista sekä lisätä paikallisväestön ja sidosryhmien osallisuutta prosessiin alusta lähtien. Hankkeessa on Lapin liiton lisäksi neljä kumppania, jotka tulevat Kreikasta, Ranskasta, Espanjasta ja Italiasta, alueviranomaisten lisäksi mukana on julkinen energiayksikkö sekä tutkimuslaitos. Lisäksi hankkeen sidosryhmät kattavat alan yrityksiä, tutkimuslaitoksia, järjestöjä sekä viranomaisia eri puolilta Eurooppaa.

EU-tasolla on vastikään alettu herätä liikunta-alan innovaatio- ja kasvupotentiaaliin ja sen vaikuttavuuteen yhteiskunnan ja talouden aloille. Inno4Sports (Sport for Growth and Healthy & Vital Communities) on uudenlainen aloite, jossa parannetaan alan yritysten pääsyä markkinoille, lisätään alan yhteyttä alueellisiin kehitysohjelmiin, tutkitaan toimialat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksia sekä parannetaan yhteyksiä kuluttajien tarpeisiin ja yhteiskunnallisiin trendeihin. Lapissa hanke linkittyy vahvasti myös matkailuun ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin liikuntayrittäjyyden saralla. Hanketta johtaa alankomaalainen Sports and Technology Foundation, jonka lisäksi mukana on alan klustereita ja tutkimuslaitoksia Espanjasta, Unkarista, Puolasta ja Belgiasta. Hankekumppanien kautta mittaviin kansainvälisiin sidosryhmiin lukeutuu muun muassa Valencia CF.

EXTRA-SMEs (Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy) hankekumppanit yhdistävät voimansa parantaakseen julkisen sektorin roolia kalatalous- ja erityisesti kalanviljelyalan pk-yritysten monipuolisuutta ja kestävyyttä tukevan toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hankkeella halutaan vastata alan kehittämisen haasteisiin ja purkaa kansainvälistymisen esteitä alueidenvälisellä yhteistyöllä. Hankkeessa jaetaan hyviä käytäntöjä ja kehitetään kalanviljelyelinkeinoa kunkin alueen erityispiirteet huomioon ottaen. Lapin lisäksi EXTRA-SMEs yhdistää kahdeksan aluetta ja alueellista kehitysorganisaatiota Kreikasta, Italiasta, Puolasta, Romaniasta, Liettuasta ja Irlannista. Hankkeen pääpartnerina toimii Peloponnesoksen aluehallinto Kreikasta ja suomalaisena partnerina Lapin ammattikorkeakoulu.

RegionArts (Enhancing SME growth by the integration of Artists in ICT projects) -hankkeessa lisätään pk-yritysten innovaatioita ja kilpailukykyä yhdistämällä taide ja ICT-projektit. Viime vuosina myös EU-tasolla on alettu tunnustaa luovien ja taiteellisten prosessien merkitys innovaatioiden luomisessa erityisesti ICT-aloilla. Hankkeen aikana vaihdetaan kokemuksia hankekumppaneiden ja sidosryhmien kesken ja haetaan keinoja joilla edistetään ICT-yritysten ja luovien alojen ammattilaisten yhteistyötä. Kumppaneihin lukeutuu Lapin yliopiston lisäksi alueellisia viranomaisia, tutkimuslaitoksia ja kehitysyhtiöitä Portugalista, Italiasta, Alankomaista, Kreikasta ja Kroatiasta. Lisäksi hankkeessa on kumppanina komission perustama Startup Europe Regions Network (SERN).

 

Lisätietoa:

Kristiina Jokelainen

+358405019856

kristiina.jokelainen(at)lapinliitto.fi

 

APPROVE:

Ilari Havukainen

+358406216116

ilari.havukainen(at)lapinliitto.fi

 

EXTRA-SMEs:

Petri Muje

+358407686502

petri.muje(at)lapinamk.fi

 

RegionArts:

Jonna Häkkilä

Lapin yliopisto

+358404844203

jonna.hakkila(at)ulapland.fi

 

Interreg Europen kolmannella hakukierroksella hyväksytyt hankkeet


09.04.2018 09:54
Lataa PDF-muodossa