Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Jäämeren rataselvityksen jatkovalmistelu käyntiin

Liikenne- ja viestintäministeri Berner ja Norjan liikenneministeri julkaisivat perjantaina 9. maaliskuuta 2018 selvityksen Jäämeren radan reittivaihtoehdoista . Sen mukaan kannattavin olisi ratayhteys Norjan Kirkkoniemeen.

 
"Jäämerenrata on asia, joka on vuosia keskusteluttanut erityisesti lappilaisia. Mielipiteitä on ollut puolesta ja vastaan, mutta erityisesti siitä, mistä Jäämeren radan tulisi kulkea. Samalla olemme ymmärtäneet, että kyseessä ei ole lappilainen tai suomalainenkaan ratkaisu, vaan eurooppalainen logistinen ratkaisu, joka kytkee arktisen Euroopan kiinteämmin osaksi Keski-Eurooppaa ja loisi yhteyden Keski-Euroopasta Koillisväylälle", sanoo Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja ja Lapin kansanedustaja Markus Lohi.

Lohen mielestä ministeri on nostanut Suomen arktisen aseman ja roolin erinomaisesti agendalle, koska rata-asia on nimenomaisesti valtioidenvälinen asia. Nyt tehty selvitys osoittaa ratahankkeen kansallisen strategisen merkityksen. Maakuntajohtaja Mika Riipin mukaan työtä sen edistämiseksi pitää jatkaa välittömästi.

"Jatkovalmistelua varten on erittäin tärkeää, että reittivaihtoehdot on priorisoitu. Lapin aluerakenteen, aluekehityksen ja kuljetuspotentiaalin kannalta nyt valittu vaihtoehto on tällä hetkellä perustelluin. Keskeistä kuitenkin on norjalaisten näkemys, johon nyt tehty priorisointi pohjautuu", pohtii maakuntajohtaja Riipi.

Työ jatkuu aluetasolla maakuntakaavan kautta

Lapin liitolla on tällä hetkellä vireillä Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040, jossa muun muassa ratalinjausta pitää käsitellä. Nyt julkaistu selvitys tarkoittaa, että työtä voidaan jatkaa luontevalla tavalla maakuntakaavan kautta. Perustiedot ja tavoitteet maakuntakaavaa varten on kerätty alueelta ja alustavia kaavaluonnoksia laaditaan kevään 2018 aikana. Kaavan taustaselvityksenä laadittavassa Liikennejärjestelmä- ja ratayhteysselvityksessä tarkastellaan ratayhteyden sijaintia tarkemmin.

"Suomen tulee nyt nostaa vahvasti esiin arktiset yhteydet ja nyt linjattu ratavaihtoehto yhdistettynä Tallinnan tunneliin ja Rail Balticaan, jotta pääsemme osaksi eurooppalaista liikennejärjestelmäkeskustelua. Samalla meidän pitää jatkaa aktiivisesti yhteistyötä Norjan ja muiden kumppaneiden kanssa hankkeen toteuttamiseksi", kannustaa maakuntajohtaja Riipi.

Lisätietoja:

LVM:n tiedote rataselvityksestä 9.3.2018

Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi, p. 0400 692 682, markus.lohi(at)eduskunta.fi

Maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200, mika.riipi(at)lapinliitto.fi

 


09.03.2018 14:56
Lataa PDF-muodossa