Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Tiedote Kemi - ja Ounasjoen vaelluskalayhteistyö jatkuu

Lapin liitto jatkaa Kemi-Ounasjoen Vaelluskalatyöryhmän koordinointia yhteistyössä kalastusalueiden ja vesialueen omistajien; metsähallituksen sekä vesivoimayhtiöiden kanssa. Liiton ja yhtiöiden välille on laadittu toistaiseksi voimassa oleva yhteistyösopimus, joka mahdollistaa noin kaksi vuotta sitten aloitetun Vaelluskalatyöryhmän toiminnan jatkumisen. Osapuolten tavoitteena on pitkäjänteinen ja jatkuva yhteistyö vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Työn rahoituksesta vastaavat Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy.

"Keväällä 2016 Kemijoella aloitettu vaelluskalayhteistyö kärkirahoitushankkeiden liikkeelle saamiseksi ja toimenpidesuunnitelman kokoamiseksi on vuoden vaihteessa saatu päätökseen. Osapuolten välille laadittu jatkosopimus mahdollistaa Kemi-Ounasjoen vaelluskalatyöryhmän uuden toimikauden ja tärkeäksi koetun elvyttämistyön toiminnan jatkumisen", sanoo Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi.

Käytännössä työskentely vaelluskalojen hyväksi on jatkunut lähes katkeamattomana, sillä Lapin liitto on jo tammikuussa 2018 pyytänyt sidosryhmiä nimeämään jäsenensä Vaelluskalatyöryhmään, jonka toimikausi kestää vuoden 2019 loppuun. Ryhmän ensimmäinen kokous pidettiin tammikuussa Rovaniemellä.Yhteistyön merkitystä haastavassa vaelluskalakantojen palauttamisessa korostetaan myös vesivoimayhtiöiden taholta.

"Kemijoki Oy:n selkeä tavoite on vaelluskalakantojen vahvistaminen ja elvyttäminen. Kyseessä on erittäin monitahoinen haaste. Olemme todella iloisia, että hyvä yhteistyömme jatkuu. Tämä mahdollistaa nopeimman etenemisen vaelluskalakysymyksen ratkaisussa", sanoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja Pertti Pietinen on samoilla linjoilla:

"Elvyttämistyön aikaperspektiivi on pitkä. Pidämme tärkeänä turvata hyvin alkaneen yhteistyön jatkumoa, vaiheessa jossa tavoitellaan entistä enemmän konkreettisia toimenpiteitä vaelluskalojen hyväksi."

 

Toimenpidesuunnitelman viitoittamana kohti konkretiaa

Edellisen Vaelluskalatyöryhmän toimikausi päättyi vuoden 2017 lopussa ja sen keskeisin tehtävä oli laatia toimenpidesuunnitelma Kemi-Ounasjoen vesistöalueen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Helmikuun lopussa julkaistavassa suunnitelmassa tarkastelun keskiöön on valittu toimenpiteet joiden toteuttaminen on mahdollista käynnistää nopealla aikataululla ja esimerkiksi Maa-ja metsätalousministeriön kärkihankerahoitusta hyödyntäen.

Rahoitusta elvyttämistoimenpiteisiin on Kemi-Ounasjoen vesistöalueelle saatu vuoden 2017 loppuun mennessä seitsemään eri hankkeeseen. Näiden hankkeiden yhteenlaskettu rahoitus on hieman yli miljoona euroa. Lisäksi hakemuksia, joiden omarahoitusosuudet ovat kunnossa, on kärkihankehakuun toimitettu kokonaiskustannuksiltaan yli viiden miljoonan euron edestä.

 

Toimenpidesuunnitelma julkaistaan 27. helmikuuta

Toimenpidesuunnitelma Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi julkaistaan Lapin liiton järjestämässä Kemi-Ounasjoen Vaelluskalaseminaarissa Rovaniemellä 27. helmikuuta. Suunnitelmassa linjataan hankkeita, joita lähitulevaisuudessa tullaan laajalla vesistöalueella toteuttamaan.

Jatkossa Vaelluskalatyöryhmän käytännön työskentely tulee painottumaan toimenpidesuunnitelman toimeenpanoon; toteuttajien ja rahoituksen etsimiseen suunnitelmassa mainituille hankkeille. Vaelluskalaseminaarissa kuullaan lisäksi Luonnonvarakeskuksen asiantuntijapuheenvuoro mäti-ja poikasistutuksista. Toimijan näkökulmaa ja tulevan kesän toimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämistyössä esitellään Voimalohi Oy:n alustuksessa.

 


Lisätietoja:

Lapin Liitto
Mika Riipi, maakuntajohtaja
p. 044 767 4200
mika.riipi(at)lapinliitto.fi

Kemijoki Oy
Tuomas Timonen, toimitusjohtaja
p. 050 386 0448
tuomas.timonen(at)kemijoki.fi

PVO-Vesivoima Oy
Pertti Pietinen, toimitusjohtaja
p. 040 581 4726
pertti.pietinen(at)pvo.fi

Vaelluskalatyöryhmä
Lassi Kontiosalo, projektipäällikkö
p. 0400 315 138
lassi.kontiosalo(at)lapinliitto.fi

 

 

 

 

 

 


20.02.2018 09:59
Lataa PDF-muodossa