Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Euroopan komissio on valinnut Lapin mallialueeksi - maakunta on noussut klusteritoiminnan edelläkävijäksi koko Euroopan Unionissa

Lappilainen klusteritoiminta viitoittaa nyt teollisuuden tulevaisuutta koko Euroopan Unionin mittakaavassa. Lapin Arktinen älykäs maaseutuverkosto -klusteri ja Arktinen teollisuus- ja kiertotalousklusteri on valittu mukaan laajamittaisen Euroopan komission European Cluster Excellence –aloitteen toiseen vaiheeseen, jossa vahvistetaan merkittävästi pk-yrittäjyyttä ja kansainvälistä liiketoimintaa EU:n tasolla. Valinta on historiallinen, sillä Lapin liitto on aloitteen ainoa suomalainen partneri.

"Lapissa klusteritoiminta on kehittynyt vahvaksi ajuriksi menestyksekkäässä alueellisessa ja aluerajat ylittävässä yhteistyössä Euroopassa. Klusterimme ovat saaneet tunnustusta niin kansallisella kuin EU:n tasolla ", kertoo kansainvälisten asioiden johtaja Kristiina Jokelainen Lapin liitosta.

European Cluster Excellence -aloitteessa kartoitetaan erilaisia klusterijohtamisen malleja ja käytänteitä siihen miten pk-yrittäjyyttä voidaan parhaiten kehittää klusteroitumisen kautta. Mukaan klustereiden kehittämistyöhön on valittu noin 20 organisaatiota ympäri Eurooppaa. Lapin liitto on aloitteen ainoa suomalainen partneri.


Klusteri yhdistää yritysten, tutkimuslaitosten, kehitysyhtiöiden ja rahoittajien osaamisen

Lapissa on jo vuosia aktiivisesti ja järjestelmällisesti kehitetty kestävää teollisuutta ja kiertotaloutta klusterin johdolla. Arktinen teollisuus-ja kiertotalousklusteri yhdistää prosessi- ja kaivosteollisuuden, teollisuutta palvelevat pk-yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset, kaupungit ja kunnat, rahoittajat ja alueviranomaiset samaan yhteistyöverkostoon Lapissa.

"Lapin toimijoiden yhteinen päämäärä on olla edelläkävijä luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä, missä kiertotalousajattelu on tehokas työkalu resurssitehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Tämän toiminnan kiihdyttämiseksi on perustettu teollinen kiertotalouskeskus, jossa toimintaa ohjaavat Lapin teollisuuden ja kaivosten johtajat sekä Suomen parhaat asiantuntijat. Kiertotalouskeskuksen tärkein tehtävä on auttaa yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä", sanoo klusterijohtaja Kari Poikela Kemin Digipoliksesta.

Arktinen Älykäs Maaseutuverkosto -klusteri pyrkii toimillaan osoittamaan maaseudun elinkeinollisen potentiaalin sekä estämään maaseudun pääomien pakoa. "Maaseutuklusterin tavoitteena on katkaista lappilaisen maaseudun pääomien pako luomalla perinteisen yrittäjyyden rinnalle uudenlaista liiketoimintaa elintarvikkeiden jalostuksen ja hajautetun energiantuotannon toimialoille", kertoo klusterijohtaja Johannes Vallivaara ProAgrialta.


Eurooppalainen aloite tarjoaa lappilaisille yrittäjille pääsyn ison mittakaavan eurooppalaisiin pk-yrittäjyyttä kehittäviin toimintaympäristöihin

Tuoreeseen Euroopan komission aloitteeseen osallistuminen parantaa lappilaisten pk-yritysten integroitumista eurooppalaiseen rahoitusviitekehykseen sekä tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaiseen verkostoitumiseen. Nykyiset Euroopan aluekehitysrahat tulevat vähenemään radikaalisti ja siksi on tärkeää varmistaa, että tulevalle EU:n ohjelmakaudelle löydetään uusia rahoitusmahdollisuuksia, niin tutkimuksen ja kehityksen kuin suoran yritysrahoituksenkin osalta.

Aloitteen mahdollisuuksia pääsevät hyödyntämään ne lappilaiset pk-yritykset, jotka ovat osa Arktista älykästä maaseutuverkosto -klusteria tai Arktista teollisuus- ja kiertotalousklusteria. Yrityksen on kustannettava itse omat matkansa, muutoin aloitteessa mukana oleminen ei aiheuta yrittäjälle suoria kustannuksia.


TAUSTAA LAPPILAISESTA KLUSTERITYÖSTÄ

Arktinen älykäs maaseutuverkosto - klusteri ja Arktinen teollisuus ja kiertotalousklusteri ensimmäiset hopeatason saavuttaneet klusterit Suomessa

European Secretariat For Cluster Analysis on arvioinut yli 1000 eurooppalaista klusteriorganisaatiota 41 maasta, ja klusterit ovat saaneet joko pronssi-, hopea- tai kultatason merkin. Suomessa ei ole vielä kultatason merkin saaneita klustereita. Ainoat hopeatason saavuttaneet klusterit Suomessa ovat lappilaiset Arktinen älykäs maaseutuverkosto -klusteri sekä Arktinen teollisuus ja kiertotalous -klusteri. Tämä tarkoittaa, että edellä mainituilla klustereilla on katsottu olevan hyvät valmiudet toimia yrityskentän kehittymiseksi Lapissa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Lappi on eurooppalaisittain parhaan 20 % joukossa.


Euroopan komission klusteripolitiikan tavoitteena vahvistaa pk-yrittäjyyttä ja sen kansainvälistymistä

European Cluster Excellence Initiative (ECEI) on osa Euroopan komission uutta klusteripolitiikkaa, jonka tavoitteena on vahvistaa pk-yrittäjyyttä ja sen kasvua sekä kansainvälistä liiketoimintaa EU-tasolla. Työtä ohjataan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosastosta (DG Grow). Konkreettiset toimenpiteet tehdään eri rahoitusohjelmien ja hankkeiden kautta. Yksi rahoitusohjelmista on pk-yrittäjyyden kehittämiseen keskittynyt Cosme -ohjelma, jonka yksi koordinaatiohankkeista European Cluster Excellence Initiative on. Aloitteen toinen vaihe lanseerattiin 25.1.2018.


Lisätietoja:

Lapin liiton kansainvälisten asioiden johtaja Kristiina Jokelainen p. 040 501 9856
Klusterijohtaja Kari Poikela Kemin Digipolis p. 050 435 8283
Klusterijohtaja Johannes Vallivaara ProAgria Lappi p. 040 684 5741


14.02.2018 14:46
Lataa PDF-muodossa