Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lappi on noussut näkyväksi ja halutuksi EU-rahoituksen kumppaniksi hyvällä organisaatioiden välisellä yhteistyöllä

Lehdistötiedote 12.2.2018, julkaisuvapaa heti

Lappi on tänä päivänä keskeisesti esillä eurooppalaisilla foorumeilla. Tunnustusta saaneen lappilaisen yhteistyömallin moottorina on toiminut mm. Lapin yliopiston koordinoima Arctic Smartness Excellence (ASE)-hanke. Lapin liiton, Lapin ylipiston, Digipolis Oy:n, GTK:n, Luke:n, Lapin ammattikorkeakoulun, Rovaniemen kehitys Oy:n ja Pro Agria Lapin kanssa yhteistyössä rakennetun Arctic Smartness -yhteistyömallin ansiosta Lappi on tunnustettu ja haluttu kumppani kilpailluissa EU-rahoitusohjelmissa.

ASE-hankkeessa rakennettu yhteistyömalli toimii esimerkkinä sille, miten maakunnallista aluekehitysrahaa voidaan yhdessä hyödyntää kansainväliseen verkostoitumiseen. Kansainväliset verkostot ja kumppanuudet ovat ehto sille, että lappilaiset toimijat pääsevät paremmin kiinni Euroopan unionin kilpailluimpaan hankerahaan - huippututkimuksen ja innovaatioiden edistämiseen keskittyvän Horisontti 2020 ohjelmaan. ASE-hankkeen toimijat ovat saaneet läpi 12 hankenostoa kansainväliseen rahoitukseen, mikä on enemmän kuin tavoiteltiin. Hankkeiden kokonaisarvo on yli 10 miljoonaa euroa, josta lappilaisten toimijoiden osuus on yli 5 miljoonaa euroa.

Arctic Smartness Excellence -hanke on toteuttanut Lapin arktisen erikoistumisen strategiaa ja edistänyt viiden lappilaisen yrityslähtöisen klusterin toimintaa ja kehittymistä. Klusterit toimivat Arctic Smartness -yhteistyömallin pohjana ja ovat itsenäisiä toimijoita, eivät niinkään riippuvaisia hankkeesta. Viimeisen kahden vuoden aikana klusterien ja Arctic Smartness -toimijoiden osaaminen ja valmiudet vastata alueen elinkeinoelämän tarpeisiin ovat kasvaneet mm. teknologioiden hyödyntämisessä, tuotekehityksessä ja palveluosaamisessa. Lappi on mainittu yhtenä kolmesta malliesimerkkinä älykkään erikoistumisen ohjelman toteuttajana Euroopan Komission tiedonannossa heinäkuussa 2017.

Hankkeen loppuseminaari järjestetään 13.2.2018 klo 9.00-14.00, Lapin yliopistolla, (Esko ja Asko Sali, taiteiden tiedekunta, F-siipi, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi).

TAUSTATIETOA HANKKEESTA, TOTEUTTAJISTA JA KLUSTEREISTA

Arctic Smartness Excellence -hankkeen toteutusaika on 12.2.2016-15.3.2018. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 927 213 euroa, josta Lapin liitto on myöntänyt EAKR- ja valtion rahoitusta 1 551 280. Hanketta toteuttavat Lapin liitto, Luonnonvarakeskus (Luke), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kemin Digipolis Oy, ProAgria-Lappi, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen Kehitys Oy. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto.

Arctic Smartness klusterit ja vastuuorganisaatiot: Arktinen teollisuus ja kiertotalous (Kemin Digipolis Oy), Arktinen älykäs maaseutuverkosto (ProAgria Lappi), Arktiset kehittämisympäristöt (Lapin amk), Arktinen turvallisuus (MTI / Lapin amk) ja Arktinen muotoilu (Lapin yo).

Hanketta toteuttavat Lapin liitto, Luonnonvarakeskus (Luke), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kemin Digipolis Oy, ProAgria-lappi, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen Kehitys Oy. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto.


Lisätietoja: Harri Malinen, Harri.Malinen@ulapland.fi, 0405720778

Lehdistötiedote ja hankkeen loppuseminaarin ohjelma pdf-muodossa

 


 


12.02.2018 16:57
Lataa PDF-muodossa