Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

VAE –hankkeen press release

Interreg Pohjoinen -ohjelmasta rahoitettu hanke Visit Arctic Europe on ylittänyt kaikki odotukset. Hankkeessa on luotu alueelle mm. yli 400 uutta työpaikkaa. Lapin liitto onnittelee hankkeessa mukana olleita toimijoita.

Visit Arctic Europe - 38 MEUR ja yli 400 työpaikkaa

Visit Arctic Europe -projekti ylittää kaikki odotukset, rajat ylittävä yhteistyö on menestyksen avaintekijä. Yhteistyö matkailuyritysten ja eurooppalaisten matkanjärjestäjien kanssa on tuonut alueelle 33 000 uutta matkailijaa. Tämä tarkoittaa matkailutulon kasvua 38 miljoonalla eurolla ja yli 400 luotua työpaikkaa matkailuun.

Elokuussa 2014 Lapin Matkailuelinkeinon liitto kutsui Pohjois Ruotsin ja - Norjan keskusteluun rajat ylittävästä matkailun alueorganisaatioiden ja elinkeinon tiiviimmästä yhteistyöstä. Sidosryhmät huomasivat, että matkailualalla pohjoisessa on haasteita, jotka voitaisiin ratkaista tehokkaammin yhteistyössä. Keskinäisen kilpailun sijaan, yhdessä tekemällä pärjätään paremmin maailmanlaajuisessa kilpailussa. Lapin Matkailuelinkeinon liitto yhdessä Swedish Lapland Visitors Boardin ja Northern Norway Tourist Boardin kanssa muodostivat projektin, Visit Arctic Europe, jossa yhteisen agendan päätavoitteet ovat: yritysten rajat ylittävä verkostoituminen, kansainvälisen kaupan asiantuntemuksen lisääminen, matkustajavirtojen kasvattaminen yhdessä valituissa asiakas segmenteissä ja saavutettavuuden kehittäminen Visit Arctic Europe (VAE) -alueelle ja alueen sisällä.

VAE: n budjetti on 6,4 miljoonaa euroa, rahoittajina Interreg Nord, Suomessa Lapin liitto ja 90 projektiin osallistuvaa alueen matkailuyritystä. Budjetti jakautui toimenpiteiksi rajat ylittävään verkostoitumiseen, tutkimukseen, saavutettavuuden kehittämiseen ja markkinointiin. 

Kahden vuoden ajan mukana olevat yritykset ovat työskennelleet yhdessä useissa tapahtumissa omaksuen toisiltaan parhaita käytänteitä, luomalla rajat ylittäviä matkapaketteja yhdessä matkanjärjestäjien kanssa sekä kehittämällä pääsesonkien ulkopuolisia tuotteita ja markkinointiviestiä.

Pohjoiset yliopistot, Lapin Yliopisto, MTI, Luulajan teknillinen yliopisto ja Tromssan yliopisto ovat yhteistyössä tutkineet tulevia matkailu- ja digitrendejä, matkailijan mobiilikäyttäytymistä sekä selvittäneet matkailun rajat ylittävän liiketoiminnan esteitä.

Saavutettavuuden kehittämisen päätuloksina projekti loi Lentokenttien, alueiden ja yritysten käyttöön tarkoitetut työkalupaketit VAE alueen 18:lle lentoasemalle, joiden avulla kannustetaan lentoyhtiöitä ja matkanjärjestäjiä avaamaan uusia lentoreittejä pohjoiseen. Matkanjärjestäjien ja paikallisen elinkeinon mielestä tärkeänä on koettu myös luotu malli alueen sisäisille matkaketjuille ja palveluille, jotka ottavat huomioon myös kansainväliset matkailijat.

"Yhdessä Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin yhteistyökumppaneidemme kanssa näimme tilaisuuden yhteistyöhön ja luoda entistä sujuvampaa saavutettavuutta alueelle ja alueen sisällä, näin saamme matkailijan myös viipymään pohjoisessa pitempään. Rajat ylittävä yhteistyö matkailussa on osoittautunut vahvuudeksi, kuten kasvava matkailijavolyymi valituilta markkinoilta osoittaa", sanoo Visit Arctic Europen projektijohtaja Rauno Posio

Suurin osa budjetista on käytetty markkinointiin. VAE on tuonut 252 matkanjärjestäjien edustajaa kokemaan alueen nähtävyyksiä ja yritysten palveluita. Kesäkuussa 2017 kansainvälinen myyntitapahtuma keräsi 72 matkanjärjestäjää Luulajaan. Palaute VAE:n toimenpiteistä on ollut erittäin positiivista, talvella 2017 toimenpiteisiin osallistuneista matkanjärjestäjistä 70% on luonut uusia matkapaketteja ja 50%:lla osallistuneista on jo varauksia tulevalle kaudelle.

Kaksitoista matkanjärjestäjää UK:n, Beneluxin, Saksan, Itävallan ja Sveitsin markkinoilta on allekirjoittanut 3 vuoden tuotanto ja markkinointisopimuksen. Tähän asti yhteistyö on tuonut yli 33 000 uutta matkustajaa ja 255 000 yöpymistä. Tulovaikutus on noin 38 MEUR, joka on luonut yli 400 työpaikkaa suoraan ja epäsuorasti alueella. 

Kansalliset Visit -organisaatiot vastasivat VAE:n aloitteesta rajat ylittävään yhteistyöhön toteuttamalla yhdessä konsortiona VAE:n markkinointitoimenpiteet Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Kiinassa projektin painopiste on ollut high-end-asiakaskunnassa ja syksyn asiakas volyymin kasvattamisessa. Molempien markkinoiden matkanjärjestäjien kiinnostus VAE aluetta kohtaan on ollut voimakkaasti kasvavaa. 

"Nyt osoitetut VAE:n kaupalliset tulokset ovat hyvä alku, vaikka projekti on nyt loppusuoralla mainitun kasvun tuoneet matkanjärjestäjät ovat sitoutuneet kolmivuotisella sopimuksella tuotteistukseen ja sen markkinointiin. Tulokset vähintäänkin kolminkertaistuvat kolmen vuoden aikana. Yhteistyö Pohjoisen Norjan ja Ruotsin kanssa on todistettu olevan menestys markkinoiden reagoimisen näkökulmastakin - tätä tulee jatkaa", vakuuttaa Lapin Matkailuelinkeinon Liiton hallituksen puheenjohtaja, Pertti Yliniemi.

Yhteistyössä olleet matkanjärjestäjät valituilla markkinoilla ovat voimakkaasti toivoneet rajat ylittävän yhteistyön ja toimenpiteiden jatkumista. 

Visit Arctic Europe -projekti ensimmäinen vaihe päättyy maaliskuussa 2018, projektin loppuseminaari Stronger Together järjestettiin Arktikumissa Rovaniemellä 22. marraskuuta. Yritykset, hankekumppanit ja rahoittajat osallistuivat seminaariin, jossa julkaistiin VAE:ssa saavutetut tulokset. Yksi tärkeä tulos on hankekumppaneiden tahtotila jatkaa yhteistyötä, kumppanit ovat sitoutuneet jatkamaan yhteistyötä. VAE II: n painopiste tulee olemaan matkailuliiketoiminnan kehittäminen kestävästi ympärivuotiseksi. Projektin rahoittajat ja mukana olleet yritykset ovat toivottaneet jatkoprojektin lämpimästi tervetulleeksi.

Lisätietoja: Rauno Posio, Projektijohtaja

rauno.posio@lme.fi p. 040- 653 9900


01.12.2017 10:41
Lataa PDF-muodossa