Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton valtuusto hyväksyi Lappi-sopimuksen

Lapin maakuntaohjelma eli Lappi-sopimus hyväksyttiin pienin tekstimuutoksin Lapin liiton valtuuston kokouksessa 27.11.2017. Lappi-sopimukse n visuaalista ilmettä sekä epäbyrokraattista esittämistapaa pidettiin innostavana ja nykyaikaisena. Kiitosta sai myös osallistava tapa tehdä maakuntaohjelmatyötä, jota valtuusto piti tärkeänä. Erityisen arvokasta on ollut nuorten mukana olo työskentelyvaiheessa. Valtuusto keskusteli Lappi-sopimuksen sisällöistä mm. kylmätestauksen sekä bio- ja kiertotalouden näkyvyyden lisäämisestä Lappi-sopimuksessa. Valtuusto keskusteli Jäämeren ratayhteyttä koskevista teksteistä. Tärkeänä nähtiin eri ratavaihtoehtojen tasapuolinen käsittely asiakirjassa ja tehtiin tekstimuokkauksia. Lappi-sopimukseen asetettu tavoite on, että vuonna 2021 edistettävä ratalinjaus on valittu ja liikenne- ja viestintäministeriön toimesta selvitetään viittä ratalinjausta ja niiden toteuttamiskelpoisuutta. Priorisointi ratavaihtoehdoista tehtiin ministeri Bernerin käynnistämän selvitystyön valmistuttua helmikuun 2018 aikana.

Nyt valtuustossa hyväksyttyä Lappi-sopimusta on työstetty reilun vuoden verran. Lappi-sopimuksen sisältö on muodostunut tulevaisuuskuvatyöstä sekä tunnistettujen vahvuuksien perusteella tehdyistä strategisista valinnoista. Keväällä pidettyihin työpajoihin osallistui n. 250 henkeä ja ensimmäisenä Suomessa maakuntaohjelmatyössä työpajoissa käytettiin muotoilun metodeja. Lisää Lappi-sopimuksesta voit lukea Lapin liiton verkkosivuilta: http://www.lappi.fi/lapinliitto/lappi-sopimus

Lapin liiton valtuuston kokouksessa 27. marraskuuta 2017 oli käsittelyssä Lappi-sopimuksen lisäksi Lapin liiton seuraavan vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma, jotka hyväksyttiin yksimielisesti.  


Lisätietoja Lapin liiton valtuuston kokouksesta:

Maakuntajohtaja Mika Riipi
p. 044 767 4200
mika.riipi(at)lapinliitto.fi

Lisätietoja Lappi-sopimuksesta:

Strategiapäällikkö Mervi Nikander
p. 050 4445606
mervi.nikander(at)lapinliitto.fi  


28.11.2017 10:07
Lataa PDF-muodossa