Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Miten sie tekisit Lapille huippu tulevaisuuden? Vaikuta!

Nyt saa ottaa kantaa Lappi-sopimukseen! Kaikilla lappilaisilla on mahdollisuus kertoa näkemyksensä valmistumassa olevan Lappi-sopimuksen eli vuosille 2018 - 2021 suunnatun Lapin maakuntaohjelman sisällöistä.

 
Lappi-sopimuksen
tavoitteena on maakunnan elinvoiman lisääminen yhteisesti sovituilla tavoitteilla osaamisen, elinkeinojen sekä hyvinvoinnin kehittämisessä. Se on kehittämisstrategia, joka esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Kaikki toimijat ovat sitoutuneet luotuihin tavoitteisiin, siksi asiakirjasta käytetään nimeä Lappi-sopimus. Nyt käsittelyssä oleva sopimus koskee vuosien 2018 - 2021 toimenpiteitä.

Aineistoa kerätty ja työstetty yli 250 lappilaisen voimalla

Lausuntokierroksella olevaa aineistoa on kerätty ja työstetty yli 250 lappilaisen toimijan voimalla talvella 2016 - 2017. Lappi-sopimuksen lausuntopyyntö lähetetään nyt alueviranomaisille, kunnille, saamelaiskäräjille, oppilaitoksille sekä järjestöille. Myös kaikilla lappilaisilla on mahdollisuus kehittää maakuntaohjelman sisältöä otakantaa.fi sivuston kautta.

"Toivomme, että mahdollisimman moni osallistuisi ja antaisi näkemyksensä Lappi-sopimusluonnokseen. Tehemä yhessä Lapille huippu tulevaisuuden!" innostaa Lappi-sopimusprosessia koordinoiva Mervi Nikander Lapin liitosta.

Lausuntokierroksen jälkeen teksti viimeistellään ja maakuntaohjelma hyväksytään Lapin liiton valtuustossa joulukuussa 2017. Tämän jälkeen Lappi-sopimus toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön .

"Yhdistämällä viime talven työpajoissa viranomaisvalmisteluun muotoilu- ja Lapin brändiosaamista olemme pyrkineet löytämään uudenlaista tapaa osallistaa ja innostaa ihmisiä tavoittelemaan yhteisiä päämääriä. Valmisteluprosessissa korostui ihmisten rakkaus ja sitoutuneisuus Lappiin, tämän vuoksi päädyimme tiivistämään asian sloganiin #RakkauestaLappiin", kertoo Nikander.


Mikä Lappi-sopimus?

Lapin maakuntaohjelma linjaa aluekehittämispanostuksia maakunnassa. Maakuntaohjelma on lakisääteinen alueen yhteinen tahdonilmaisu vuosien 2018 - 2021 aluekehittämistoimista ja rahoituksen suuntaamisesta. Lappi-sopimus valmistellaan Lapin liiton johdolla tiiviissä yhteistyössä Lapin ELYn, Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen rahoitusyksikön, Lapin AVIn, kuntien, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten sekä alueen elinkeinotoimijoiden, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Saamelaiskäräjät on valmistellut maakuntaohjelmaprosessiin saamelaiskulttuuriosion.


Lisätietoa:

Strategiapäällikkö Mervi Nikander, p. 050 444 5606, mervi.nikander(at)lapinliitto.fi

Lappi-sopimuksesta löytyy lisätietoa Lapin liiton verkkosivuilta.


28.09.2017 15:45
Lataa PDF-muodossa