Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin kansanedustajat Tunturi-Lapissa: Biotalouden mahdollisuudet hyödynnettävä

Lapin kansanedustajat ottavat kantaa Lapin biotalousmahdollisuuksien puolesta. Lappiin on aktiivisesti luotava luonnontuotteiden ja elintarvikkeiden jatkojalostusmahdollisuuksia. Tavoitteena on oltava, että luonnontuotteet ja elintarvikkeet jalostettaisiin mahdollisimman valmiiksi Lapissa. Lapin kansanedustajat vierailivat Lapin liiton perinteisellä seutukuntakierroksella tänä vuonna Tunturi-Lapissa 29. - 30. elokuuta 2017. 

Kansanedustajat suhtautuvat myönteisesti lappilaisten biotaloustoimijoiden verkostoyhteistyöhön, jolla on mahdollista luoda yhteisiä tiloja ja jakelukanavia. Lapissa kulutetaan elintarvikkeita vuosittain noin 400 miljoonan euron edestä. Lapin elintarvike- ja energiaohjelman visiona on nostaa Lapin omavaraisuusaste elintarvikkeiden osalta 30 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Kansanedustajien mukaan tätä voidaan vahvistaa sillä, että esimerkiksi keskuskeittiöt julkisessa palveluntuotannossa käyttävät mahdollisimman paljon lappilaista lähiruokaa. Lähiruoan käyttö on turvattava myös sote- ja maakuntauudistuksessa.

Lohen nousu turvattava

Kansanedustajat osallistuivat myös lohiseminaariin tiistaina 29. elokuuta Kolarin Lappeassa. Lohitoimijat olivat huolissaan lohen noususta, huonosta lohivuodesta sekä elinkeinojen säilymisestä. Lohen merkitys alueen matkailulle on erittäin suuri. Lapin kansanedustajat ilmaisivatkin yhdestä suusta, että lohen nousu Tornion- ja Muonionjokeen on turvattava myös jatkossa. Kansanedustajat ovat sitä mieltä, että on selvitettävä perusteellisesti ne syyt, jotka ovat aiheuttaneet nousevien lohien lukumäärän radikaalin laskun.

 

Torvinen Lapin kansanedustajien puheenjohtajaksi

Lapin kansanedustajat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Johanna Ojala-Niemelä on toiminut puheenjohtajana syksystä 2016. Uudeksi puheenjohtajaksi seuraavan vuoden ajaksi valittiin nyt Matti Torvinen.

 

Tänä vuonna seutukuntavierailu Tunturi-Lapissa

Lapin kansanedustajat käyvät perinteisesti elokuussa tutustumassa johonkin Lapin seutukunnista Lapin liiton koordinoimana. Tänä vuonna matka suuntautui Tunturi-Lappiin, jossa kansanedustajat osallistuivat muun muassa lohiseminaariin Lappeassa Kolarissa sekä biotalousseminaariin Levillä Kittilässä. Kansanedustajat tapasivat myös vuoden kylän toimijoita Pasmajärvellä, Hannukaisen kaivoshankkeen päägeologin, Ylläksen matkailutoimijoita Kolarissa ja muita alueen matkailutoimijoita sekä kuntien edustajia Kittilässä ja Muoniossa.

 

Lisätietoja:

Lapin kansanedustajien puheenjohtaja Matti Torvinen p. 0400 822 872

 


30.08.2017 15:53
Lataa PDF-muodossa