Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kemi-Ounasjoella elvytetään vaelluskalakantoja kärkihankkeilla

Lapin liiton koordinoima alueellinen vaelluskalatyöryhmä on syksystä 2016 lähtien käsitellyt vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtääviä ja kärkihankehakuun valmisteltavia hankkeita Kemi- Ounasjoelle.

Työryhmä on toimittanut marraskuussa 2016 Maa-ja metsätalousministeriölle arvion kärkihankekauden aikana toteutettavista hankkeista ja niihin tarvittavista valtion osuuksista vuosien 2017-2018 aikana. Arviossa esitettiin seitsemän eri hanke- toimenpidettä, joiden yhteiskustannukset ovat vajaa 3 milj. €, josta valtion katettavaksi on osoitettu noin puolet kokonaiskustannuksista. 

Vuodelle 2017 esitetyistä hankkeista myönteisen rahoituspäätöksen Lapin ELY-keskukselta on saanut Kalasydän Oy:n hanke, jossa rakennetaan ja testataan innovatiivista kalatieratkaisua luonnonvarakeskuksen Paltamon yksikössä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 320.000 €, josta kärkihanke-rahoituksen osuus on 192.000 €.

Myös mäti-ja pienpoikasistutus- hanke toteutetaan kesän 2017 aikana. Hankkeesta vastaa Voimalohi Oy ja sen kokonaiskustannukset ovat 95.000 €, josta kärkihanke-rahoituksen osuus on 47.500 €. Hankkeessa toteutetaan vertailevaa tutkimusta tulevia suuremman mittakaavan mäti-istutuksia varten. Osa mädistä istutetaan suoraan sorapohjalle ja osa kotimaisissa biohajoavissa mätirasioissa. Syksyllä tutkitaan, mikä menetelmä tuottaa parhaimman tuloksen ja on kustannustehokkain toimintatapa jatkossa.

Maa-ja metsätalousministeriössä on lisäksi käsittelyssä Kemijoki Oy:n rahoitushakemus koskien Taivalkosken kiinniottolaitteen suunnittelua ja toteuttamista. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4,5 milj. € joista puolet esitetään katettavaksi kärkihankevaroin. Toinen käsittelyssä oleva hanke on Voimalohi Oy:n mäti-ja pienpoikasistutusten jatkohanke vuodelle 2018. Kyseisen hankkeen kokonaiskustannukset ovat 244.000 € joista puolet esitetään katettavaksi valtion kärkihankerahoituksella.

Kesäkuun kokouksessaan työryhmä antoi puoltavan tukilausunnon Kalasydän jatko- hankkeelle, sekä Isohaaran vanhan kalatien kunnostamis-hankkeelle. Kyseiset hankkeet on suunniteltu toteutettavan 2017 aikana ja kärkihankerahoitusta hyödyntäen.    

Vaelluskalatyöryhmä on lisäksi toimittanut toukokuussa 2017 kannanoton maa-ja metsätalousministeriölle, jossa se on tuonut esille tarpeen kärkihankerahoituksen lisäresursoinnista. Tarvetta perusteltiin muun muassa sillä, että vaelluskalakantojen elvyttämistyön kustannukset Kemi-Ounasjoen laajalla vesistöalueella ovat poikkeuksellisen suuria. Ja että Kemijoenkin vesistöalueelle suunnitellut hankkeet tulisi voida toteuttaa suunnitelman mukaisesti ja aloitettua työtä jatkaa.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö, Lassi Kontiosalo
0400 315 138
lassi.kontiosalo@lapinliitto.fi

Yhteysjohtaja Maiju Hyry
040 744 4601
maiju.hyry@lapinliitto.fi


28.06.2017 08:57
Lataa PDF-muodossa