Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Järjestöpalkinto 2017 myönnettiin Arktiset maahanmuuttajat ry:lle

TEHEMÄ POIS -JÄRJESTÖPALKINTO


Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta palkitsee tänäkin vuonna vuoden vapaaehtoisen toimintamuodon tai vapaaehtoisteon. Tehemä pois -järjestöpalkinto myönnetään järjestöille tai verkostoille, jotka ovat toiminnallaan innostaneet, edesauttaneet ja rakentaneet yhteistyötä järjestöjen ja/tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Palkinto luovutetaan Lapin maakunnallisessa järjestöfoorumissa Rovaniemen järjestötalolla perjantaina 19.5.2017 Lapin järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Hilkka Halosen toimesta.

Tänä vuonna palkinto myönnetään Arktiset maahanmuuttajat ry AMA:lle, joka on kaikkien etnisten ryhmittymien yhteistä vuoropuhelua edistävä yhdistys. Järjestöneuvottelukunta katsoo yhdistyksen toiminnallaan rakentaneen yhteistyötä eri kansallisuuksien välillä ja sen toiminnassa keskeistä olevan maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, vuoropuhelu ja yhteistyö järjestöjen ja eri yhteistyökumppaneiden sekä paikallisten asukkaiden kanssa. AMA:n toiminnassa tärkeässä osassa on niin ikään kansainvälisyys, maahanmuuttajien kulttuurinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen osallisuus sekä kotoutuminen suomalaiseen ja lappilaiseen yhteiskuntaan.

Maakunnallisen järjestöfoorumin 19. - 20.5. järjestäjinä toimivat Lapin järjestöneuvottelukunta, Lapin liitto sekä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Kaksipäiväinen foorumi kokoaa tänä vuonna yhteensä lähes 60 Lapin alueen toimijaa kuulemaan ja keskustelemaan teemasta "Järjestöt terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä" Lapissa. Järjestöfoorumin tarkempi ohjelma löytyy uusitusta lappilaiset.fi -verkkopalvelusta osoitteesta: www.lappilaiset.fi


Lisätietoja Tehemä pois -järjestöpalkinnosta antaa järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Hilkka Halonen p. 040 566 3447.
Lisätietoja järjestöfoorumista 19. - 20.5. antaa Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen toiminnanjohtaja Mervi Kestilä p. 040 689 5910.

Olette lämpimästi tervetulleita Järjestöfoorumiin:
19.5. perjantaina klo 9.30 - 15.00, Rovaniemen Järjestötalo, 3 krs, Väärti, Kansankatu 8, 96100 Rovaniemi
20.5. lauantaina klo 9.30 - 15.00, Tilausravintola Gastro Finland, Järjestötalon alakerta, Kansankatu 8, 96100 Rovaniemi.


19.05.2017 15:03
Lataa PDF-muodossa