Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin maakunnan erikoissairaanhoidon työnjakoa valmisteleva työryhmä aloittaa

Lapin kuntien poliittisista luottamusmiehistä koostuvan Lapin sote-valmistelun poliittisen ohjausryhmän eilisessä kokouksessa käsiteltiin muun muassa tulevan maakunnan erikoissairaanhoidon työnjakoa ja työterveyshuollon integroimista sote-valmisteluun.

Ohjausryhmän henki oli avoin toimintatapojen kehittämiselle uutta maakuntaa rakennettaessa. Huolta kokouksessa aiheutti palvelujen saatavuus kaikille lappilaisille.

"Toivoin, että pystymme valmistelemaan selkeää konkretiaa tulevalle väliaikaishallinnolle ja mielestäni onnistuimme. Tässä kokouksessa ohjausryhmä hyväksyi muun muassa esityksen siitä vähimmäisvaatimuksesta, että jokaisessa Lapin kunnassa on oltava sote-keskus. Koen, että ohjausryhmä pyrkii aidosti tekemään yhteisesti hyväksyttyjä lappilaisia ratkaisuja", totesi ohjausryhmän puheenjohtaja Sakari Trög kokouksen päätteeksi.

Keskiviikkona 5. huhtikuuta 2017 neljättä kertaa kokoontunut Lapin sote-valmistelun poliittinen ohjausryhmä koostuu kunkin Lapin 21 kunnan nimeämistä kahdesta poliittista luottamushenkilöstä. Poliittisen ohjausryhmän tehtävänä on luoda sote-uudistuksen valmistelulle arvot ja periaatteet sekä asettaa tavoitteet. Ohjausryhmän viides ja viimeinen kokous pidetään kesäkuussa 2017. Lapin maakunta perustetaan 1.7.2017 ja sen poliittinen maakuntavaltuusto aloittaa työnsä keväällä 2018.


Työryhmä erikoissairaanhoidon työnjaosta sote-järjestämissuunnitelmaan

Maakunnan sote-valmisteluun sisältyy myös erikoissairaanhoidon järjestämisen suunnittelu. Erikoissairaanhoidon järjestämisestä Lapissa vastaavat tällä hetkellä Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit. Sote- ja maakuntauudistusten lakiesitysten mukaan uudet maakunnat perustetaan 1.7.2017. Sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirin ja maakuntaliiton kuntayhtymien siirto uudelle maakuntahallinnolle aloitetaan kuntayhtymien tekemillä selvityksillä 28.2.2018 mennessä. Järjestämisoikeus siirtyy kokonaisuudessaan uudelle maakunnalle 1.1.2019 mennessä. Taloudellisen kantokyvyn ja erikoisosaaminen saatavuuden turvaamiseksi sairaaloiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa on perusteltua selvittää ja sovittaa yhteen mahdollisimman aikaisin.

Poliittinen ohjausryhmä nimesi työryhmän valmistelemaan esitystä Lapin väestön tarpeita palvelevasta erikoissairaanhoidon työnjaosta tulevan maakunnan sote-järjestämissuunnitelmaan. Lisäksi työryhmä kuvaa mitä lainsäädännöstä ja rahoituksesta tulevia reunaehtoja erikoissairaanhoidon työnjaolle on tiedossa ja mitä avoimena.

Työryhmään nimettiin Riitta Luosujärvi ja Paavo Uusimaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä sekä Jari Jokela ja Jukka Mattila Lapin sairaanhoitopiiristä, kunnanjohtajista varsinaisiksi jäseniksi työryhmään nimettiin Erkki Parkkinen, Jari Rantapelkonen, Tero Nissinen ja Timo Nousiainen. Poliittisista luottamusmiehistä työryhmään nimettiin Anu Avaskari, Lea Soppela, Merja Korva, Jouko Savukoski, Markku Ponkala, Ilkka Kapraali, Aaro Tiilikainen ja Ritva Sonntag. Lisäksi työryhmään nimettiin asiantuntijoina kansanedustajat Katri Kulmuni ja Markus Lohi. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Sakari Trög.


Valmistelun tavoitteena entistä vaikuttavammat palvelut

Sote-valmistelu on Lapissa organisoitu ohjausryhmän nyt nimeämän erikoissairaanhoitoa selvittävän ryhmän lisäksi kolmeen työryhmään: sote-järjestäminen, sote-tuotanto ja sote-ict sekä niiden alaryhmiin. Ryhmien työskentelyä linjaa Lapin sote-valmistelun poliittinen ohjausryhmä.

Sote-tuotannon työryhmän puheenjohtaja Timo Alaräisänen Kemijärveltä esitteli poliittiselle ohjausryhmälle keskiviikkona työryhmän suunnitelmia tulevan maakunnan sote-tuotannosta. Sote-tuotantorakenne tarkoittaa esimerkiksi sitä, kuka palvelut tuottaa ja missä, minkä palvelujen tuotantoa on tarpeen keskittää ja miten mahdollinen keskittäminen toteutetaan.

Valtakunnallisten perusperiaatteiden mukaisesti tavoitteena ovat nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Lapin 21 kunnan, kolmen kuntayhtymän sekä lukuisten muiden toimijoiden toimintamuotojen muuttaminen ei tapahdu hetkessä. Lisäksi rakenteista ja resursseista ei voi päättää ennen kuin uudet toimintamallit on kehitetty ja lainsäädäntö valmis.

Lapin maakunnan suurimmiksi sote-haasteiksi työryhmä nimesi muun muassa Lapin sote-palvelurakenteen laitosvaltaisuuden, erikoissairaanhoidon kalliit kustannukset sekä eri alueiden erilaiset palvelujen myöntämiskriteerit.

Poliittinen ohjausryhmä hyväksyi sote-tuotannon alatyöryhmän esittämän mallin jatkotyöskentelystä eli organisaatiomuodosta riippumattoman sote-palvelukonseptin työstämisen valtakunnallisten suositusten mukaisesti Lapin erityistarpeet huomioiden.

Tulevan Lapin maakunnan velvollisuus on järjestää myös työterveyspalveluita maakunnan omille työntekijöille sekä alueella toimiville yrityksille. Palveluiden tuottaja voi olla julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin toimija. Ohjausryhmä päätti, että Lapin sote-valmisteluun otetaan tiivisti mukaan myös työterveyshuollon toiminnallinen integraatio. Tavoitteena on, että valmistelu etenee pitkälle vuoden 2017 aikana.


Lisätietoja:

Aikaisempien kokousten materiaalit pöytäkirjoineen sekä 5.4. kokouksen esityslista ja -materiaalit ovat tarkasteltavissa Lapin Sote-Savotan verkkosivuilla .

Ohjausryhmän puheenjohtaja Sakari Trög, p. 040 507 3757, sakari.trog(at)rovaniemi.fi

Lapin Sote-Savotta -hankkeen projektijohtaja Tommi Lepojärvi, p. 0400 242482, tommi.lepojarvi(at)lapinliitto.fi

 

06.04.2017 11:21
Lataa PDF-muodossa