Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Vastaa ja vaikuta: Minkälaisen tulevaisuuden Lapin maakunnan sinä haluat?

Millainen Lapin maakuntamme on - vastaa ja vaikuta! Pitäisikö uuden Lapin maakunnan valmistelussa painottaa erityisesti uusia teknologioita vai onko mielestäsi asiantunteva henkilöstö kaiken a ja o? Haastamme kaikki lappilaiset mukaan maakunnan esivalmisteluun ja tekemään valintoja tärkeiksi koetuista asioista sote- ja maakuntauudistuksessa. Klikkaa kyselyn monivalinnasta viisi arvoa, jotka koet tärkeimmiksi maakuntauudistuksessa Lapissa. Kyselyjen tuloksia käytetään pohjana Lapin maakuntauudistuksen vision ja arvojen rakentamisessa.

 

TÄSTÄ PÄÄSET KYSELYYN

 

Esivalmisteluvaiheessa kerätään tietoa

Parhaillaan valmisteilla oleva maakuntauudistus on suurimpia Suomessa koskaan tehtyjä julkisen hallinnon uudistuksia. Tammikuussa 2019 aloittavat uudet maakunnat vastaavat tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluista, alueellisesta kehittämisestä, ympäristöterveydenhuollosta, työ- ja elinkeinopalveluista, pelastustoimesta, maaseudun kehittämisestä ja lomituspalveluista sekä tienpidosta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Tavoitteena on turvata kaikille tärkeät palvelut, sujuvoittaa asiointia ja luoda uutta kasvua maakuntiin.

Meneillään olevan syyskuusta 2016 - heinäkuuhun 2017 kestävän esivalmisteluvaiheen aikana määritellään maakuntauudistuksen alueellinen visio ja tavoitteet, organisoidaan tiedon keruu ja kuvataan maakuntaan siirtyvien palvelujen ja tehtävien nykytila. Esivalmistelu kestää kesäkuun loppuun 2017, jonka jälkeen uuden maakunnan väliaikaishallinto jatkaa valmistelua. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

Lapissa maakuntauudistus ja sen osana sote-uudistus koskee jopa 9000 ihmisen työtä ja vaikuttaa kaikkien lappilaisten palveluihin. Uuteen maakuntaan siirtyy tehtäviä kaikista Lapin kunnista, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä, Kolpeneen erityishuoltopiiristä, Lapin liitosta, Lapin pelastuslaitoksesta, Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta (ELY), Lapin työ- ja elinkeinotoimistosta (TE) sekä Lapin aluehallintovirastosta (AVI).

 

Uuden maakunnan arvot valitaan yhdessä

Lapin maakuntaan siirtyvältä henkilöstöltä pyydettiin mielipidettä maakuntauudistuksen vision rakentamiseksi. Näiden vastausten perusteella on koottu kansalaiskysely ja nyt on kaikkien lappilaisten vuoro kertoa oma näkemyksensä uudesta maakunnasta!
Kysely on auki 20.3.2017 saakka.

Lappilaisten ajatuksia tulevasta maakunnasta kysytään ja käytetään kaikissa valmistelun vaiheissa. Osallistumalla kyselyihin ja erilaisiin (virtuaalisiin ja live-) tilaisuuksiin, voit vaikuttaa.

 

Löydät meidät myös somesta

Lapinmaakunta.fi -verkkosivujen lisäksi voit seurata maakuntauudistuksen ajankohtaisia nostoja Facebook-sivullamme , Twitterissä sekä Periscopessa . Lisäksi maakuntauudistukseen Lapissa voi ottaa kantaa www.otakantaa.fi -palvelussa (hakusana Lappi).

 

Lisätietoja annetaan ja palautetta otetaan mielellään vastaan maakuntauudistuksen esivalmistelutiimissä:


MARJA PERÄLÄ
Projektipäällikkö
marja.perala(at)lapinliitto.fi
040 768 8752

JAANA KOSKELA
Projektisihteeri, Kunta-asiantuntija
jaana.koskela(at)lapinliitto.fi
040 630 3003

JENNI LINTULA
Viestintäpäällikkö
jenni.lintula(at)lapinliitto.fi
040 661 5611

 

 

13.02.2017 16:48
Lataa PDF-muodossa