Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Väliaikaishallinto tarvitsee poliittisen ohjauksen

Hallituksen valinnanvapauslaki on kohta lähdössä lausuntokierrokselle. Tämän jälkeen koko hallituksen esitys sote- ja maakuntalakipaketiksi tulee eduskuntaan. Tavoitteena on saada lainsäädäntö käsiteltyä siten, että laki voisi astua voimaan heinäkuun 2017 alussa, jolloin uusien maakuntien väliaikaishallinnot aloittavat.

Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi tukee voimakkaasti maakuntajohtaja Mika Riipin blogissaan 27.tammikuuta 2017 esiin nostamaa ajatusta, että väliaikaishallinnon aikana tulee olla myös poliittinen ohjausryhmä.

"Poliittisen ohjausryhmän kokoonpanon tulee noudattaa tänä keväänä pidettävien kuntavaalien tulosta. Ohjausryhmän jäseniä valittaessa tulisi myös varmistaa, että jäsenet ovat kattavasti kaikkien Lapin seutukuntien alueelta", sanoo Lohi.

Maakuntaliiton puheenjohtaja Lohi painottaa, että poliittinen ohjausryhmä on Lapissa tarpeen, vaikka laki ei sitä määräisikään.

"Siirtyminen uusiin maakuntiin on niin nopea prosessi, että poliittisella ohjausryhmän tuella varmistetaan valmistelun kitkaton eteneminen", Lohi toteaa.
 

Henkilöstö mukaan valmisteluun

Lohen mukaan osaava ja motivoitunut henkilöstö kaikilla tasoilla on tulevan maakunnan tärkein voimavara. Siksi henkilöstön mukana olo valmistelun eri vaiheissa on varmistettava siirtymävaiheen aikana. Muutosjohtaminen tuleekin olemaan Lohen mukaan uuden maakunnan suurimpia haasteita.

"Nopeassa muutoksessa korostuu johtajuus. Sen onnistuminen ratkaisee paljon myös koko uudistuksella tavoiteltujen kustannushyötyjen saavuttamisen", Lohi sanoo.

Maakunta tehdään kaikkia lappilaisia ja heidän palveluita varten. Siksi Lohi kannusta kaikkia lappilaisia osallistumaan ja vaikuttamaan tulevan maakunnan rakentamiseen. Vaikuttaminen tapahtuu paitsi tulevien maakuntavaalien kautta myös Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun kyselyihin vastaamalla ja palautetta antamalla esimerkiksi www.otakantaa.fi -palvelussa (hakusana Lappi). Helmikuun alussa avautuu www.lapinmaakunta.fi -verkkosivulla kysely kaikille lappilaisille maakuntauudistuksen tärkeimmistä asioista. Kyselyllä kartoitetaan arvoja, joita käytetään tulevassa valmistelussa uuden maakunnan visiota hahmoteltaessa.


Lisätietoja:
Markus Lohi, p. 0400 692 682, markus.lohi(at)eduskunta.fi

 

27.01.2017 14:44
Lataa PDF-muodossa