Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Maakuntien välisen yhteistyön tarpeiden kartoitus käynnistettiin Pohjois-Suomessa

Maakuntahallitusten puheenjohtajistoista ja maakuntien kansanedustajista koostuva Pohjois-Suomen neuvottelukunta on antanut alueen maakunnille ja sairaanhoitopiireille tehtäväksi kartoittaa maakuntarajat ylittävät tehtävät ja tarpeet maakuntien väliselle yhteistyölle. Neuvottelukunta käsittelee kartoituksen pohjalta tehtyä esitystä seuraavassa kokouksessaan 1.2.2017 Helsingissä ja päättää erillisten selvitysten aloittamisesta niistä kokonaisuuksista, joissa nähdään tarkoituksenmukaiseksi selvittää tarkemmin yhteistyön mahdollisuudet maakuntauudistukseen valmistauduttaessa.

Lapissa kartoitus tehtiin joulukuussa 2016. Siinä selvitettiin tehtävät, jotka on tällä hetkellä keskitetty sekä, tehtävät, joissa muutoin nähdään olevan tarpeita maakuntien väliselle yhteistyölle tulevaisuudessa.

Tämä kartoitus toimi maakuntien välisten tunnustelevien keskustelujen pohjamateriaalina maanantaina 16. tammikuuta 2017 kun Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa ja Kainuun maakuntajohtajat, sairaanhoitopiirien johtajat sekä alueelliset muutoskoordinaattorit tapasivat Oulussa.

 

Tulevien maakuntien yhteistyön mahdollisuudet pohjoisessa

Yhteisen keskustelun pohjalta nähtiin tarkoituksenmukaiseksi käynnistää kevään 2017 aikana selvittelyt seuraaviin tehtäväalueisiin liittyvistä pohjoisten maakuntien yhteistyön mahdollisuuksista:

  • uusien maakuntien poliittinen ja strateginen yhteistyö, yhteistyöelimen ja sen tehtävien selvittäminen
  • kansainväliset asiat, yhteistyöverkostot ja niiden jäsenyydet sekä yhteinen Brysselin toimisto
  • rakennerahastotehtävät teknisen yhteistyön osalta (maksatukset, takaisinperintä jne.), kukin maakunta vastaa välittävän toimielimen roolista
  • kuntien olemassa olevat yhteistyörakenteet, jotka ulottuvat vähintään kahden maakunnan alueelle (Lapin osalta tämä koskee erityisesti maaseutuhallinnon, -lomituksen ja ympäristöterveydenhuollon rakenteita Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kunnissa
  •  ELYn ja AVIn nykyisellään keskitetysti hoidetut yksittäiset tehtävät tai toiminnot, kuten vesienhoitoon kalatalouteen jne. liittyvät tehtävät

Niiden tehtäväkokonaisuuksien osalta, joissa on vielä meneillään valtakunnallista valmistelua, palataan myöhemmin keväällä valtakunnallisten linjausten tarkennettua. Suurin kokonaisuus näistä on nykyiset ELY.n liikennevastuualaueeseen liittyvät tehtävät.

Lisäksi sovittiin, että neuvottelukunnan seuraavaan kokoukseen 1,2,2017 mennessä selvitetään löytyykö yhteistä intressiä tehdä yhteistyötä seuraavissa erityisosaamista edellyttämissä tehtävissä:

  •  digitaaliset ratkaisut
  •  palvelutuotannon logistiikka
  • henkilöstökoulutus ja toiminnan kehittämisen tuki
  • tiedon tuotanto ja ennakointi

Sovittiin, että tukipalveluiden valmistelun yhteydessä arvioidaan yhteistyön mahdollisuudet, vaikka kukin maakunta ensisijaisesti hakee ratkaisuja tehtävien hoitamiseen omaan alueensa sisältä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa.

 

Pohjois-Suomen neuvottelukunta keskustelee ja päättää jatkosta helmikuun alussa

Mikäli Pohjois-Suomen neuvottelukunta hyväksyy kokouksessaan 1.2.2017 nyt syntyneet esitykset selvittelyyn otettavista tehtävistä, valmistelu käynnistetään kevään 2017 aikana. Valmistelusta vastaavat erikseen nimeteten niiden organisaatioiden työntekijät, joiden toimialaan tehtävät tällä hetkellä kuuluvat. Varsinaiset päätökset yhteistyöstä ja niitä koskevat maakuntien väliset sopimukset tehdään aikaisintaan vuoden 2018 aikana kunkin maakunnan maakuntavaltuustoissa.

Nykytilaa koskeva selvitys yli maakuntarajojen hoidettavista tehtävistä ja yhteistyötarpeista julkaistaan lapinmaakunta.fi -s ivustolla sen jälkeen, kun se on hyväksytty Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmässä.

 

Lisätietoja:

Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200, mika.riipi(at)lapinliitto.fi

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun projektipäällikkö Marja Perälä, p. 040 768 8752, marja.perala(at)lapinliitto.fi

 

 

18.01.2017 23:04
Lataa PDF-muodossa