Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Tukipalveluilla halutaan turvata asiakastyön katkeamattomuus sote- ja maakuntauudistuksessa

Palveluiden ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen maakunta- ja sote-uudistuksessa nostettiin eilen kokoontuneessa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmässä ensisijaiseksi tavoitteeksi. Ohjausryhmä päätti perustaa ensi vuoden alussa asiantuntijoista koostuvat työryhmät, jotka lähtevät hakemaan ratkaisuja esimerkiksi tietohallinnon, maksatusten ja henkilöstöhallinnon käytännön kysymyksiin. Ryhmät valmistelevat toimenpiteitä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Ryhmien toiminnassa huomioidaan maakunta- ja sote-uudistuksen tarpeet.

"Keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin, että palvelut pelaavat ja hallinto toimii sujuvasti, kun maakunta ottaa vastaa sille annetut tehtävät ja palvelut vuoden 2019 alusta lähtien", tiivistää maakuntauudistuksen esivalmistelua Lapissa luotsaava Marja Perälä.

Vuoden 2019 alusta lähtien maakunta ottaa vastatakseen kunnista, kuntayhtymistä ja valtiolta siirtyviä palveluja ja tehtäviä.


Väliaikaishallintoon siirrytään kesällä 2017

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmässä keskusteltiin myös maakuntauudistuksen seuraavaan vaiheeseen siirtymisestä kesällä 2017. Tähän niin kutsuttuun väliaikaishallinnon vaiheeseen asetetaan alueelliseen sopimukseen perustuva valmistelutoimielin, jonka johdolla käynnistetään maakunnan toiminnan valmistelu esivalmistelun aikana kootun tiedon pohjalta.

Väliaikaisvaiheen valmistelussa halutaan hyödyntää muutoksessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstön osaamista maakuntaan siirtyvissä tehtävissä. Tämän vuoksi nähtiin, että myös jatkossa nykyistä maakuntauudistuksen ohjausryhmää vastaavan valmisteluelimen rooli olisi valmistelua koordinoiva ja ohjaava.

Ohjausryhmä päätti lisäksi, että ennen kuin väliaikaishallinto aloittaa, selvitetään yritysten, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä siitä, miten palvelut olisi tarkoituksenmukaista järjestää niissä tehtävissä, jotka ovat yhteisiä esimerkiksi kunnan ja maakunnan kesken. Tällaisia ovat esimerkiksi maakunnallinen edunvalvonta ja yleinen maakunnallinen elinkeinojen edistäminen.

Ohjausryhmä kokoontui keskiviikkona 21. joulukuuta 2016 kolmatta kertaa. Ohjausryhmässä on edustus kaikista Lapin kunnista ja maakuntaan siirtyvistä organisaatioista sekä saamelaiskäräjiltä ja henkilöstöjärjestöistä. Seuraava Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmän kokous on 17. helmikuuta 2017.


Esivalmisteluvaiheessa kerätään tietoa väliaikaishallinnolle

Meneillään olevan syyskuusta 2016 - heinäkuuhun 2017 kestävän esivalmisteluvaiheen aikana määritellään maakuntauudistuksen alueellinen visio ja tavoitteet, organisoidaan tiedon keruu ja kuvataan maakuntaan siirtyvien palvelujen ja tehtävien nykytila. Samalla kootaan tiedot keskeisistä sidosryhmistä ja selkiytetään työnjakoa alueen kuntien ja lähimaakuntien kanssa. Väliaikaishallinnon on määrä aloittaa 1.7.2017.

Maakuntauudistuksen esivalmistelutyötä tehdään Lapissa laajalla joukolla. Ohjausryhmä, esivalmistelutiimi ja laajat nykytilan kuvauksia työstävät verkostot mukaan lukien uudistuksen valmistelussa on mukana jo nyt tuhansia lappilaisia. Tällä hetkellä uuden maakunnan tärkeimpiä piirteitä kartoitetaan henkilöstökyselyllä. Alkuvuodesta 2017 kysely uuden maakunnan visiosta avataan kaikille lappilaisille vastattavaksi.


Ota kantaa!


Jokainen lappilainen voi osallistua uuden Lapin maakunnan esivalmisteluun jo nyt Ota kantaa -palvelussa . Laita hakusanaksi Lapin maakunta ja ota kantaa: mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimpiä asioita pitää mielessä maakuntauudistusta valmisteltaessa.

Lisätietoja:

www.lapinmaakunta.fi

Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun projektipäällikkö Marja Perälä,
p. 040 768 8752, marja.perala(at)lapinliitto.fi

Maakuntajohtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja Mika Riipi,
p. 044 767 4200, mika.riipi(at)lapinliitto.fi

 

22.12.2016 14:36
Lataa PDF-muodossa