Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Ensimmäiset alueelliset Innovaatio- ja kokeilurahoitus- hankkeet hyväksytty Lapin liitossa

Lapin liitto on myöntänyt Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusta neljään hankkeeseen. Hakuaika päättyi 14.10. ja hakuun saatiin 11 hakemusta. AIKO-rahoitus on valtioneuvoston myöntämä kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha vuosille 2016-2018. Rahoituksen tavoitteena on toteuttaa nopeasti toteutettavia kokeiluja, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia alueelle jatkossa. Hakuteemoja olivat Älykkään arktisen osaamiskeskittymän rakentaminen, Arktinen digitalisaatio ja Robotiikka. 

AIKO-rahoitusta saaneet hankkeet Lapissa:

Rahoitusta myönnettiin Enontekiön kunnalle miehittämättömien ilma-alusten testaukseen järjestettävälle Hakathon haastekilpailulle. Hankkeen avulla päästään kokeilemaan alusten toimivuutta ja niille asetettavia vaatimuksia arktisissa olosuhteissa. Pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää Enontekiölle täysin uudenlaista, pysyvää testaus- ja tutkimustoimintaa, joka liittyy miehittämättömään ilmailuun ja sen uusiin kokonaisjärjestelmiin.

Kemin Digipolis Oy:lle myönnettiin rahoitusta kahdelle hankkeelle, joissa molemmissa on useita toteuttajia. Ensimmäisessä hankkeessa rakennetaan kolmen maakunnan yhteistyönä testirataelementtiä, jolla kokeillaan autonomiseen ajamiseen ja testaukseen soveltuvaa älykästä hirviestettä. Toisessa Digipolis Oy:n hankkeessa toteutetaan kevyenliikenteenväylä käyttäen teollisuuden sivuvirtamateriaaleja muun muassa metsäteollisuuden tuhkaa ja terästeollisuuden kuonaa. Kokeilussa vertaillaan sivuvirtamateriaaleja keskenään ja perinteisiin materiaaleihin.

Lapin ammattikorkeakoululle myönnettiin rahoitusta ennakoivaan tien kunnossapidon hankkeeseen, jossa tavoitteena on luoda reaaliaikainen monitorointijärjestelmä, joka havaitsee polanteet, urat, lumikasat ja muut ajo-olosuhteita heikentävät tekijät. Hankkeessa kokeillaan ajoneuvoihin helposti asennettavaa 2D-laserskannausjärjestelmää.

Hankkeille myönnettiin rahoitusta yhteensä noin 212 000 €. Hankkeet toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Lapin liitto avaa uuden AIKO-haun keväällä 2017, kun työ-ja elinkeinoministeriö myöntää vuoden 2017 rahoituksen alueille.

 

Lisätietoja:

Heikki Konttaniemi, 040 161 4521 Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Seppo Ahola, 0400 249 620, Kemin Digipolis Oy

Jari Rantapelkonen, 0400-694945, Enontekiön kunta

Ritva Kauhanen Lapin liitto, 0400 377062

 

22.12.2016 10:41
Lataa PDF-muodossa