Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton hallitus hyväksyi Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksen

  Lapin liiton hallitus käsitteli 28. marraskuuta 2016 kokouksessaan Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan syksyisiin muistutuksiin laaditut vastineet, maakuntakaavaehdotuksen sekä esityksen korvaaviksi alueiksi. Hallituksen hyväksymä maakuntakaavaehdotus etenee seuraavaksi ympäristöministeriöön.

Lapin liiton hallitus tarkasteli Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaan liittyen alkusyksyllä saatuihin muistutuksiin laaditut vastineet. Eniten muistutuksia kohdistui Ranuan tuulivoima-aluevarauksiin, Sodankylän ratalinjauksiin ja Kemihaaran altaaseen.

Kokouksessa hallituksen jäsen Sari Moisanen esitti, että Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavasta poistetaan allasmerkintä ja Kemihaaran alue merkitään suojelualueeksi. Tätä esitystä kannattivat Marja-Leena Laitinen, Risto Similä ja Arto Ojala. Vastineet hyväksyttiin. Moisasen jättämään eriävään mielipiteeseen yhtyivät Laitinen, Similä ja Ojala.

Seuraavaksi käsiteltiin kaavaehdotus ja esitys korvaaviksi alueiksi. Myös tässä vaiheessa äänestettiin allasmerkinnästä. 11 hallituksen jäsentä kannatti alkuperäistä esitystä ja neljä kannatti Risto Similän ehdotusta allasmerkinnän muuttamiseksi suojelumerkinnäksi.

Nyt hyväksytty maakuntakaavaehdotus ja siihen kuuluva esitys Naturasta poikkeamiseksi lähtee seuraavaksi ympäristöministeriölle edelleen esiteltäväksi valtioneuvostolle hyväksymistä varten. Valtioneuvosto tekee päätöksen Naturasta poikkeamisesta ympäristöministeriön esityksestä ja vasta sen jälkeen Lapin liiton valtuusto voi lopullisesti päättää kaavan hyväksymisestä.

"Maakuntakaavaa tehdään 21 Lapin kunnan voimalla, kuten laki ja kaavaprosessi vaativat. Tämän maakuntakaavaehdotuksen alueella on seitsemän kuntaa joista kolme vastustaa Kemihaaran altaan kaavamerkintää. Valtioneuvosto tekee ratkaisun ja sitä varten on nyt kerätty kaikki mahdollinen tieto. Tämä on intressien yhteensovittamista. Jos valtioneuvosto ei hyväksy Naturasta poikkeamista, muutamme reilusti suuntaa", sanoo hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi.

Maakuntakaavassa hallitus linjassa valtuuston kanssa

Maakuntaliitoille laissa määrätyn maakuntakaavoitustehtävän tarkoituksena on mahdollistaa alueen tavoitteista lähtevä, joustava ja monipuolinen alueiden kehittäminen sekä käyttö pitkälle tulevaisuuteen.

"Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaprosessi lähti käyntiin vuonna 2013 tavoitekeskustelujen pohjalta. Keskustelussa kiinnostavimmaksi noussut Kemihaaran alue on voimassa olevassa kaavassa selvitysalueena, eli sille on pitänyt löytää maakäyttömuoto tässä kaavassa", taustoittaa maakuntakaavaprosessia Lapin liiton suunnittelujohtaja Riitta Lönnström.

Kemihaaran altaasta on äänestetty valtuustossa ja hallituksessa usein ja päätös on tehty aina selvin luvuin altaan puolesta.

Laajemmassa mittakaavassa Kemihaara ja Sallatunturi ovat esimerkkitapauksia Naturasta poikkeamisesta tulvasuojelu ja matkailuperustein. Muualla Euroopassa Naturasta poikkeamisia ja korvaavien alueiden käyttämistä on tehty, Suomessa tämä on ensimmäinen kerta.

Monessa vaiheessa hallituksen keskustelussa tuli esille, että kaavaprosessin vuorovaikutuksellisuuteen, vaikutusmahdollisuuksiin ja laajan kokonaisuuden valmisteluun oltiin tyytyväisiä. Tärkeänä pidettiin sitä, että kaava palvelee mahdollisimman monipuolisesti lappialaisia elinkeinoja.

 

Mitä maakuntakaavassa esitetään?

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksessa esitetään Lappi-strategian 2040 aluerakenteen perusteella keskeiset liikenteen kehittämiskäytävät, informoidaan alueen mineraalipotentiaalista, osoitetaan maaseudun kehittämisen kohdealueita ja matkailun vetovoima-alueita.

Uudelle ratayhteydelle Rovaniemeltä Sodankylään osoitetaan kaksi vaihtoehtoista linjausta, toinen suoraan, toinen Kemijärven kautta. Maakuntakaavaehdotuksessa Rovajärven ampuma- ja harjoitusalue laajenee koillisosastaan. Lisäksi kaavassa on myös tuulivoimaloiden alueita, turpeenottoalueita sekä maa-ainestenottoalueita.

Maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan Kemihaaran allas vesialueena ja altaan yhteyteen osoitetaan voimalaitos voimajohtoineen. Kaavassa osoitettu allasvaraus sijoittuu osittain Kemihaaran Natura-alueelle ja edellyttää Naturasta poikkeamista. Maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan myös Sallatunturin matkailupalvelujen alueen laajennus, joka sijoittuu Aatsinki-Onkamo Natura-alueelle ja edellyttää myös Naturasta poikkeamista. Maakuntakaavaa ei voida hyväksyä Lapin liiton valtuustossa ennen kuin valtioneuvosto on päättänyt Natura-poikkeamisesta.

Natura-alueita korvaavista alueista kesällä 2016 tehdyn selvityksen perusteella Kemihaaran suot ja Aatsinki-Onkamo Natura-alueiden luonnonarvojen menetykset on mahdollista korvata Lapissa. Selvityksessä esitetään pääasiallisiksi korvaaviksi alueiksi samanlaisia luontotyyppejä edustavia alueita Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava-alueelta sekä Pohjois- ja Tunturi-Lapista. Korvaavien alueiden laajuus on noin kolminkertainen nykyisiin korvattaviin alueisiin verrattuna.

 

Maakuntakaavaehdotuksen asiakirjoihin selvityksineen voi tutustua Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan kotisivuilla:
http://www.lappi.fi/lapinliitto/rovaniemen-ja-ita-lapin-maakuntakaava

 

Lisätietoja Lapin liiton hallituksen puolesta

Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi, markus.lohi(at)lapinliitto.fi, p. 0400 692 682

 

Lisätietoja maakuntakaavasta:

Suunnittelujohtaja Riitta Lönnström, riitta.lonnstrom(at)lapinliitto.fi, p. 0400 240 504         

Maakuntajohtaja Mika Riipi, mika.riipi(at)lapinliitto.fi, p. 044 767 4200

 

Lisätietoja maakuntakaavan taustaselvityksistä Naturaan liittyen

Pasi Rajala, pasi.rajala(at)ramboll.fi, p. 0400 838 641

Tarja Ojala, tarja.ojala(at)ramboll.fi, p. 050 533 7481


29.11.2016 11:12
Lataa PDF-muodossa