Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Natura-kompensaatiot Lapin liiton hallituksen käsittelyyn

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaa on nyt tarkistettu alkusyksystä 2016 saatujen muistutusten perusteella. Natura-alueita korvaavista alueista on tehty selvitys ja esitys valtioneuvostolle Naturasta poikkeamiseksi. Poikkeamisesitys koskee Kemihaaran allasta ja Sallatunturin matkailualueen laajennusta. Lapin liiton hallitus käsittelee muistutuksiin laaditut vastineet, maakuntakaavaehdotuksen sekä esityksen korvaaviksi alueiksi kokouksessaan maanantaina 28. marraskuuta 2016.

Natura-alueita korvaavista alueista tehdyn selvityksen perusteella Kemihaaran suot ja Aatsinki-Onkamo Natura-alueiden luonnonarvojen menetykset on mahdollista korvata. Selvityksessä esitetään pääasiallisiksi korvaaviksi alueiksi Kemihaaran osalta: Tuulijoen suot, Vanttioaapa, Postoaapa, Souruaapa, Viljusaapa, Kolsanharju, Paarnajärvi, Kemihaaransoiden länsipuoli sekä tulvametsiä ja -niittyjä Ounasjokivarressa. Aatsinki-Onkamon osalta korvaavaksi alueeksi esitetään Ruuhitunturin aluetta.
Korvaavat alueet lisätään maakuntakaavoihin, mikäli valtioneuvoston päätös Natura-poikkeamisesta on myönteinen. Maakuntakaavoista kuuleminen tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Varsinaisten suojelualueiden perustaminen tapahtuu normaaliin tapaan luonnonsuojelulain mukaisessa prosessissa.

Lapin liiton hallituksen käsittelyn jälkeen joulukuussa 2016 maakuntakaavaehdotus ja siihen kuuluva esitys Naturasta poikkeamiseksi toimitetaan ympäristöministeriölle edelleen esiteltäväksi valtioneuvostolle hyväksymistä varten. Tämän jälkeen valtioneuvosto tekee päätöksen Naturasta poikkeamisesta ympäristöministeriön esityksestä ja vasta sen jälkeen Lapin liiton valtuusto voi lopullisesti päättää kaavan hyväksymisestä.


Kaavaprosessi alkoi tavoiteneuvotteluilla 2013

Nyt kaavaehdotuksena oleva Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava kuulutettiin vireille keväällä 2013. Monivaiheisen ja vuorovaikutteisen prosessin aikana kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydettiin lausuntoja, mielipiteitä ja muistutuksia viranomaisilta, alueen asukkailta, kunnilta, elinkeinoelämän edustajilta ja muilta toimijoilta.

Viimeisimmällä kierroksella 15.8-14.9.2016. nähtävillä ollut kaavaehdotus sai 125 muistutusta. Niistä 88 oli yksityisiltä, 24 yhdistyksiltä, 7 viranomaisilta ja 6 kunnilta. Eniten muistutuksia kohdistui Ranuan tuulivoima-aluevarauksiin, Sodankylän ratalinjauksiin ja Kemihaaran altaaseen.

Maakuntaliitoille laissa määrätyn maakuntakaavoitustehtävän tarkoituksena on mahdollistaa alueen tavoitteista lähtevä, joustava ja monipuolinen alueiden kehittäminen ja käyttö pitkälle tulevaisuuteen.


Seuraavaksi siirrytään maakuntakaavoittamaan Pohjois-Lappia

Lapissa maakuntakaavat laaditaan osa-alueittain maakunnan laajuuden vuoksi. Nyt meneillään oleva Rovaniemen ja Itä-Lapin alue on yksi neljästä Lapin maakuntakaava-alueesta. Seuraavaksi maakuntakaavoitusvuorossa on joulukuussa 2016 aloitettava Pohjois-Lapin maakuntakaava. Muut kaksi kaava-aluetta ovat Tunturi-Lappi ja Länsi-Lappi.


Lisätietoja maakuntakaavasta:

Maakuntakaavoituksen verkkosivut: Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava

Suunnittelujohtaja Riitta Lönnström, riitta.lonnstrom(at)lapinliitto.fi, p. 0400 240 504
Maakuntajohtaja Mika Riipi, mika.riipi(at)lapinliitto.fi, p. 044 767 4200

Lisätietoja maakuntakaavan taustaselvityksistä Naturaan liittyen
Pasi Rajala, pasi.rajala(at)ramboll.fi, p. 0400 838 641
Tarja Ojala, tarja.ojala(at)ramboll.fi, p. 050 533 7481


21.11.2016 16:27
Lataa PDF-muodossa