Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Digitaalisuus ja alustatalous muuttavat matkailua

Matkailu mullistuu kovaa vauhtia ja muutoksen ajureina ovat digitaalisuus sekä alusta- tai jakamistalous. Miten nämä asiat näkyvät tulevaisuuden matkailussa? Mitä ne vaativat matkai-lupalvelujen tuottajilta ja miten ne muuttavat matkailijoiden käyttäytymistä? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Lapin matkailuparlamentissa 6.-7.10.2016 Olostunturilla, Muoniossa.

 "Nykypäivän matkailija haluaa saada matkasuunnitelmansa ja -varauksensa mobiiliin, hän vaatii sujuvia matkaketjuja, reagoi matkan varrella tuleviin vinkkeihin ja jakaa elämyksensä sosiaalisessa mediassa", kertoo matkailuparlamenttia koordinoiva matkailuasiantuntija Satu Luiro Lapin liitosta.

Digitaalinen saatavuus ja saavutettavuus vaativat kehittämistä, jotta matkailijan tarpeisiin pysty-tään tehokkaasti vastaamaan. Matkailuparlamentissa esitellään tähän liittyen Digi Aurora -prosessia, joka pyrkii yhdistämään matkailu- ja liikennepalveluja kansainvälistä yksilömatkailijaa paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Digitaalisuuden mahdollisuudet matkailuun ja matkailumarkkinointiin?

Tulevaisuudentutkija Risto Linturi on julkaissut eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle raportin radi-kaaleista teknologioista, jotka mullistavat myös matkailun. Digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuk-sia matkailutuotteisiin ja markkinointiin esimerkiksi laajennetun todellisuuden kautta. Tämä voi tarkoittaa vaikkapa patikointireissun rikastamista virtuaalikarhujen avulla tai liityntäliikenteen jär-jestämistä robottiautoilla.

Visit Arctic Europe projekti vastaa matkailijoiden tarpeisiin tarjoamalla rajat ylittävän, arktisen matkailukokemuksen. Projekti kokoaa yhteen Lapin, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan matkailutar-jontaa ja pyrkii ratkomaan liityntäliikenteeseen liittyviä haasteita. Professori Jukka Laitamäki ker-too esityksessään, miltä VAE alue näyttäytyy amerikkalaisesta perspektiivistä.

Miten perinteinen matkailuelinkeino sopeutuu jakamistalouteen?

Jakamis- ja alustatalous ovat jo muuttaneet matkailua, siitä ovat tunnetuimpina esimerkkeinä Ûber- ja Airbnb. Yhteiset pelisäännöt ja lainsäädäntö raahautuvat muutoksen jälkijunassa. Perin-teinen matkailuelinkeino pyrkii sopeutumaan tai menemään muutokseen mukaan, mutta millä keinoilla se tehdään? Tätä kysymystä käsitellään matkailuparlamentin paneelikeskustelussa, joissa asiantuntijoina ovat muun muassa professori Alian Decrop ja MARA:n asiantuntija Sami Hämäläi-nen.

Lapin matkailuparlamentin järjestävät yhteistyössä Lapin liitto, Lapin Matkailuelinkeinon Liitto, LME sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MTI. Seminaari on kaikille avoin, maksulli-nen tapahtuma, joka järjestetään 6. - 7.10.2016 Lapland Hotel Oloksella.

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Seuraa Lapin matkailuparlamenttia myös Twitterissä ja Facebookissa:

https://twitter.com/LapinMatkailu
https://www.facebook.com/lapinmatkailuparlamentti/
Media on lämpimästi tervetullut tapahtumaan.

 

Lisätietoja:
Lapin liiton matkailuasiantuntija Satu Luiro
satu.luiro@lapinliitto.fi, puh. +358 400 124 029

Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Liisa Mäenpää
liisa.maenpää@lme.fi, puh. +358 40 822 6061


23.09.2016 09:40
Lataa PDF-muodossa