Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin kansanedustajat: Saamen kielen opetus kotiseutualueen ulkopuolella turvattava

Pohjois-Lapissa vierailleet Lapin kansanedustajat esittävät, että saamelaislasten saamenkielen opetus turvataan myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Ratkaisuksi kansanedustajat esittävät yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa OKM:n kokeiluhanketta, jossa opetus mahdollisestaan etäopetuksena Saamelaisalueen koulutuskeskuksen osaamista hyödyntäen.

Saamenkielen etäopetuksen turvaaminen ja kehittäminen voidaan tehdä osana koulutuksen ja osaamisen kärkihanketta. Kärkihankkeen rahoitusta kohdennetaan vuonna 2017 digitaaliseen osaamiseen sekä kielikokeiluihin. OKM:n talousarvioesityksessä vuodelle 2017 on esitetty yhteensä 22 M€.


Kansanedustajat eivät ole tyytyväisiä Tenon sopimukseen

Pohjois-Lapin matkallaan kansanedustajat saivat myös lisätietoa Suomen ja Norjan välisestä Tenojoen kalastussopimuksesta. Lapin kansanedustajat ovat yhtä mieltä siitä, että neuvottelutulos ei ole tyydyttävä. Näyttää siltä, että alueella juuri kukaan ei ole tyytyväinen esitettyyn sopimusluonnokseen.

Kansanedustajat esittävät, että neuvottelut käynnistetään uudestaan. Neuvotteluissa on syytä ottaa paremmin huomioon sekä paikallisten maanomistajien että kalastusmatkailun näkökulmat. On neuvoteltava sopimus, joka on kalastusrajoitusten osalta tasapuolisempi ja oikeudenmukaisempi Suomen ja Norjan välillä. Huomioitavaa on, että kalastusoikeuksissa on myös kysymys maa- ja vesialueiden omistukseen liittyvistä perustuslaillisista oikeuksista. Kalastusoikeuksilla on myös merkitystä saamen kielen ja kulttuurin säilymiseen.


Lentoliikenteen vähyys aluekehityksen jarruna

Lapin kansanedustajat vierailivat useissa lappilaisissa matkailuyrityksissä ja autotestauksiin erikoistuneessa Test World Oy:ssä. Kaikissa yritysvierailussa esille nousivat lentoliikenteen ongelmat. Lentoreittien vähyys ja hinnoittelupolitiikka näyttävät olevan suurimmat esteet Pohjois-Lapin elinkeinojen kehittymiselle. Lapin kansanedustajat pyrkivätkin tapaamaan vielä syksyn aikana Finnairin edustajia ripeiden ratkaisujen löytymiseksi yhteyksiin liittyviin pullonkauloihin. Lapin lentoliikenteen kehittäminen edellyttää myös kilpailun lisäämistä sekä suoria reitti- ja charterlentoja.

Lapin kansanedustajien puheenjohtajana toimii seuraavan vuoden ajan kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä.


Lisätietoja:
Markus Lohi
Lapin kansanedustajien puheenjohtaja
Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja
puh. 0400 692682

 


16.08.2016 16:18
Lataa PDF-muodossa