Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjois-Kalotin neuvosto hakee projektipäällikköä ja projektityöntekijää

Pohjois-Kalotin neuvosto etsii kahta työntekijää:

Projektipäällikön tehtävinä on:
• kehittää yrityksille tarkoitettua neuvontapalvelua yhteistyössä norjalaisen hankekumppa-nin ja eri sidosryhmien kanssa
• vastata hankkeen toteuttamisesta suunnitelman ja annetun budjetin mukaisesti
• toimia esimiehenä projektityöntekijöille
• vastata hankkeen yleisestä viestinnästä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Tehtävän hoitaminen edellyttää sujuvaa suomen ja ruotsin/norjan kielen suullista ja kirjallista osaamista sekä englannin kielen taitoa. Edellytämme kokemusta yrittäjäkentän kanssa toimin-nasta ja yrityksien kehittämistarpeiden projektoinnista. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja vies-tintätaitoja, organisointikykyä ja aikaansaavia toimintatapoja. Pohjoismaisen yhteistyön tuntemus ja kokemus, tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, sekä kokemus EU-hankkeiden toteuttami-sesta katsotaan eduksi.

Projektityöntekijän tehtävinä on:
• toimia projektipäällikön apuna hankkeen toteuttamisessa
• vastata hankehallinnosta (talousseuranta ja raportoinnit)
• vastata hankkeen aikana tapahtumien ja kokousten organisoinnista ja järjestelyistä
• vastata asiakaspalvelusta projektipäällikön rinnalla.
Edellytämme projektityöntekijältä kokemusta EU-hankkeiden hallinnoinnista ja tehtävään sovel-tuvaa koulutusta. Suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito ovat perusvaatimuksia projektityöntekijän tehtävässä. Arvostamme hyviä yhteistyö-, organisointi- ja vuorovaikutustaitoja.

Henkilöiden toimipaikkana tulee olemaan Tornio.
Haku päättyy tiistaina 14.6.2016 klo 18.00.

Lisätietoa avoinna olevista työpaikoista.


07.06.2016 11:11
Lataa PDF-muodossa