Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Koko Lapin Sote –prosessi piirtää tiekarttaa Lapin maakunnan sote-uudistukselle

Lapin kuntien päättäjiä ja johtavia viranhaltijoita kokoontui tiistaina 24. toukokuuta 2016 kolmanteen ja tässä vaiheessa viimeiseen tapaamiseen pohtimaan Lapin sote-valmistelun jatkoa. Käsittelyssä oli luonnos tiekartaksi kohti uutta maakuntaa ja väliaikaishallintoa. Itse tiekarttaan ei haluttu tässä vaiheessa sitoutua, vaan esitys haluttiin yksimielisesti valmistella kunnille päätettäväksi.

Tiekartassa esitetään malli, jossa nykyistä sote-valmistelua koordinoitaisiin kuntien toimesta maakunnallisesta näkökulmasta. Sisällöllisesti tämä tapahtuisi koko maakuntaa koskevan sote-järjestämissuunnitelman laatimisella ja muun muassa yhtiöittämistä, tukipalveluita, henkilöstöä ja omaisuutta koskevien jatkoselvitysten maakunnallisella toteuttamisella.

Työn koordinointi tapahtuisi kuntien nimeämän poliittisen ohjausryhmän kautta, jokainen kunta nimeäisi ryhmään harkintansa mukaan kaksi edustajaa. Kuntajohtajista ja kuntayhtymien johtajista koostuva johtoryhmä valmistelelisi asioita poliittiselle ohjausryhmälle ja Lapin liiton Sote-Savotta hanke tukisi tätä työtä.

"Kevään aikana käyty prosessi on ollut hyvä. Sen aikana on käyty rakentavaa keskustelua uudistuksesta ja sen toimeenpanosta Lapissa. Pallo on nyt aidosti kunnilla - lähdetäänkö tekemään aidosti koko maakunnan kattavaa valmistekua vai jäädäänkö odottamaan lailla määriteltyä väliaikaishallintoa", toteaa maakuntajohtaja Mika Riipi Lapin liitosta.

Kuntajohtajat viimeistelevät tänään syntyneen esityksen kesäkuussa ja se lähetetään kuntien käsittelyyn heti tämän jälkeen. Kuntien tulee ottaa kantaa hyväksytäänkö yhteinen toimintamalli ja nimetä edustajansa poliittiseen ohjausryhmään elokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Maakuntajohtaja Mika Riipi
p. 044 767 4200
mika.riipi(at)lapinliitto.fi
Koko Lapin Sote -hankkeen prosessivastaava Maija Valta
p. 040 632 7400
maija.valta(at)lapinliitto.fi

24.05.2016 19:55
Lataa PDF-muodossa