Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin yritysten liiketoiminta kehittyi edelleen muuhun maahan verrattuna positiivisesti vuoden 2015 aikana

Lapin suhdannekatsauksen mukaan Lapissa liikevaihdon kehitys jatkui koko maata myönteisempänä. Liikevaihto myös kasvoi vuonna 2015 hieman reippaammin kuin edellisenä vuonna. Liikevaihto kasvoi kaikissa yrityskokoluokissa, erityisinä kasvun vetureina toimivat yli 20 henkeä työllistävät yritykset. Henkilöstön kokonaismäärä pysyi Lapissa ennallaan. Kaikissa Lapin seutukunnissa noussut liikevaihto on kasvanut vuodesta 2010 voimakkaimmin Pohjois- ja Tunturi-Lapin seutukunnissa. Rovaniemen kahden viime vuoden trendi erottuu hieman koko Lapin kehitystä parempana.

Teollisuudessa oli vahva positiivinen kehitys

Kolmen miinusmerkkisen vuoden jälkeen teollisuudessa oli vahva positiivinen kehitys Lapissa vuonna 2015. Koko maassa teollisuuden liikevaihto-, vienti- ja henkilöstömääräkehitys jatkui alenevana. Kaivosteollisuudessa liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys on ollut tällä vuosikymmenellä voimakkaasti kasvava. Kaivostoiminnan positiivinen kehitys heijastuu teollisuuden lisäksi monille muille toimialoille. Lapin toimivien kaivosten liikevaihdon kehitys on ollut vahvaa ja työllistävää, mitä selittää toimintojen laajentaminen.

Rakentamisen liikevaihdon trendikehitys on ollut Lapissa koko maata heikompi, vaikkakin vuonna 2015 sekä liikevaihto- että henkilöstömääräkehitys kääntyi kasvuun. Liikevaihdon kasvusta vastasivat yli 20 henkilöä työllistävät yritykset. Rakentaminen on keskittynyt kaupunkeihin ja pääasiassa asuin-, teollisuus- ja maanrakentamiseen. Lapille ominainen matkailurakentaminen on vielä vähäistä. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon trendikehitys on ollut koko maan kehitystä positiivisempi ja vaikka vuonna 2015 liikevaihdon kehitys painui miinukselle, toimialan kehitys parani loppuvuodesta.

Merilappilaisen Tormets Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Kurttio oli todistamassa kaupan romahdusta huippuvuoden 2008 jälkeen. Metalli-, paperi- ja kaivosteollisuuden asiakkaita palvelevassa yrityksessä irtisanomisiltakaan ei vältytty.
"Kasvu löytyi Ruotsista. Vuonna 2014 liikevaihdostamme puolet tuli rajan takaa. Mutta se ei tapahtunut hetkessä. Tarvittiin useita tapaamisia ja pitkiä neuvotteluja", kertoo Kurttio.

Lapin suhdannekatsauksen 2016 julkistamistilaisuudessa olivat puhumassa Matti Kurttio Tormets Oy:ltä ja Rauno Posio Visit Arctic Europe -hankkeesta.

Lapin suhdannekatsas 2016 -julkistamistilaisuudessa toimialojen näkökulmaa Lapin suhdanteisiin olivat antamassa Matti Kurttio Tormets Oy:ltä ja Rauno Posio Visit Arctic Europe -hankkeesta.

Liike-elämän palveluiden kasvu on ollut pitkään vahvaa 

Kaupan alalla liikevaihdon trendikehitys on ollut Lapissa koko maata parempi. Positiivisesta tuloksesta vastasivat erityisesti pienet, alle 5 henkilöä työllistävät yritykset. Liike-elämän palveluiden toimialojen liikevaihto on ollut kasvussa vuodesta 2010 alkaen. Liike-elämän palveluihin heijastuu muiden keskeisten toimialojen kehitys.

Matkailussa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan että matkailupalvelujen liikevaihdon trendikehitys on kasvava. Vuonna 2015 suurin kasvu saatiin loppuvuodesta. Vuokratyövoiman käyttö on yleistä ja lisääntynyt matkailussa, joten kaikki henkilöstö ei näy matkailutoimialoilla. Kaikki Lapin matkailukeskukset ovat parantaneet tulostaan. Vuonna 2015 kasvua tapahtui etenkin loppuvuodesta uusien kansainvälisten kohdemaiden markkinoiden ansiosta. Suurin liikevaihdon kasvu saatiin Meri-Lapin ja Rovaniemen alueella sekä Saariselällä.

Interreg-rahoitteista Visit Arctic Europe -hanketta vetävä Rauno Posio näkee, että matkailun pullonkaulana ollut saavutettavuus on lähtenyt hieman positiivisempaan suuntaan uusien suorien lentoyhteyksien avauduttua muun muassa Saksaan ja Iso-Britanniaan.
"Tässä on taustalla pitkänäköinen vuosien työ Lapin saavutettavuuden eteen ja lentoliikenteen kehittämiseksi", Posio kiittelee. Hän uskoo, että kesämatkailun kehittäminen on yksi tekijä, joka tukisi myös suurempien matkailuinvestointien toimeenpanoa Lapissa. 

 

Mikä on Lapin suhdannekatsaus?

Lapin suhdannekatsaus perustuu pääosin huhtikuussa 2016 käyttöön saadun vuoden 2015 loppuun ulottuviin tilastokeskuksen suhdanneaineiston tietoihin. Kaikkien seutukuntien liikevaihdon osalta on käytetty Toimiala On-line -palvelun kautta saatavissa olleita syyskuun 2015 loppuun ulottuvia tietoja. Joiltain osin täydentävinä tietoina on käytetty muita Tilastokeskuksen tuottamia tuoreimpia tilastotietoja. Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen kehityksen sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä.

Lapin suhdannekatsaus 2016 -raportti, raportin kuvaajat sekä aikaisemmat raportit löytyvät Lapin ennakointisivustolta: http://luotsi.lappi.fi/lapin-suhdanteet

 

Lisätietoja:
Strategiapäällikkö Mervi Nikander
p. 050 444 5606
mervi.nikander(at)lapinliitto.fi


13.05.2016 18:51
Lataa PDF-muodossa