Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

EU-delegaatiot tutustumassa Lapin huippuosaamiseen ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

Lappilaislähtöinen Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula ja Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen pääjohtaja Vladimir Šucha vierailevat Lapissa delegaatioineen torstaista 28. huhtikuuta sunnuntaihin 1. toukokuuta 2016. Molemmat vierailevat organisaatiot työskentelevät kestävän kehityksen ja alueellisen kasvun turvaamiseksi Euroopassa.

Vierailun tavoitteena on tutustua Lapin erityispiirteisiin ja huippuosaamiseen. Erityisenä painotuksena on Lapin luonnon ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen sekä huippututkimuksen että aluekehityksen näkökulmasta.

"Lappi on ottamassa vahvempaa jalansijaa kansainvälisillä tutkimus- ja kehitysrahoitusmarkkinoilla. Vierailun aikana haluamme tuoda esiin huippuosaamistamme ja sen mahdollisuuksia alueen elinvoimaisuuden kasvattajana", kertoo vierailua järjestävä erityisasiantuntija Kristiina Jokelainen Lapin liitosta.

Delegaatio vierailee Rovaniemellä ja Luostolla osana Lapin liiton koordinoimaa alueellista Arctic Smartness -yhteistyötä. Vierailua isännöi maakuntajohtaja Mika Riipi ja vierailun ohjelma on toteutetaan yhdessä alueen sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:
Lapin liiton erityisasiantuntija Kristiina Jokelainen, p. 040 501 9856, kristiina.jokelainen(at)lapinliitto.fi

Pyynnöstänne voimme lähettää puheenjohtaja Markku Markkulan ja pääjohtaja Vladimir Šuchan lyhyet esittelyt ja valokuvat.

 

Seminaarin ohjelma pe 29.4.2016


What the Arctic has to offer for the rest of the Europe? - workshop

Lapland University of Applied Sciences, Jokiväylä 11, Room B167, Rovaniemi

8.30-9.00 Coffee and registration
9.00 Opening by the chair of the seminar, Mr Mika Riipi, County Governor of Lapland
9.00-10.00 Introduction: what are we looking for?
Markku Markkula, President of the European Regions of the Committee (CoR)
More innovation from the research, Vladimir Šucha, Director-General, Joint Research Centre
10.00 Arctic Smartness concept - Story of the journey towards smart specialisation , Kristiina Jokelainen, Manager - S3 and regional cluster development, Regional Council of Lapland
10.10 Arctic Smart Clusters - Together creating the regional ecosystem
• Arctic Industry and Circular Economy, Kari Poikela, Cluster Manager, Digipolis
• Arctic Smart Rural Communities, Johannes Vallivaara, Cluster Manager ProAgria
• Arctic Design, Timo Jokela, Cluster Manager, University of Lapland (TBC)
• Arctic Development Environments, Raimo Pyyny, Cluster Manager, Lapland University of Applied Sciences
• Arctic Safety and Security, Eila Linna, Cluster Manager, Multidimensional Tourism Institute
11.00-11.20 Coffee break
11.20-12.10 Facilitated public discussion - Role of the RDI in the development of the Arctic Smartness - successes and challenges
CoR and JRC delegation will answer and comment to the questions in the relation of development of the Arctic Smartens concept,
12.10-12.30 Conclusions - Arctic Smartness - Lessons learned and future steps
12.30-14.00 Walking lunch - place for open discussions
14.00-15.00 By invitation only:
Time reserved for the more detailed discussions: RDI helping with entrepreneurial discovery "Lapland Nature products and agri-food -just a dream or real potential", Case presentation, Johannes Vallivaara, Arctic Smart Rural Communities -cluster Manager, ProAgria and Ilari Havukainen, Bio-manager, Regional Council of Lapland

Delegaatiot ja taustatietoa organisaatioista:


Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (Joint Research Centre - JRC)
Vladimir Sucha (Director General of the JRC)
Alessandro Rainoldi (Head of the Knowledge for Growth Unit)
Enrica Chiozza (Programme Manager for the Knowledge Centre for Territorial Policies)
Jean-Philippe Gammel (Assistant to the Director General)

Yhteinen tutkimuskeskus on yksi Euroopan komission pääosastoista. Siihen kuuluu seitsemän tutkimuslaitosta viidessä EU:n jäsenvaltiossa (Belgiassa, Saksassa, Italiassa, Alankomaissa ja Espanjassa). JRC työllistää 2700 henkilöä ja se on aktiivisesti mukana luomassa turvallisempaa, terveellisempää ja kilpailukykyisempää Eurooppaa.

Yhteisen tutkimuskeskuksen tehtävänä on antaa asiakaslähtöistä tieteellistä ja teknistä tukea Euroopan unionin politiikan suunnittelulle, kehittämiselle, toteutukselle ja seurannalle eri aloilla. Euroopan komission yksikkönä Yhteinen tutkimuskeskus toimii unionin tieteen ja teknologian viitekeskuksena. Se on lähellä päätöksentekokoneistoa, ja se palvelee jäsenvaltioiden yhteisiä etuja, samalla kun se on riippumaton yksityisistä ja kansallisista erityiseduista


Alueiden komitea (Committee of the Regions, CoR)
Markku Markkula, President of CoR
Aurel Trandafir, Head of Cabinet, CoR
Saara Mattero, Member of Cabinet, CoR
Taina Tukiainen, Member of Cabinet, CoR
Tuija Hirvikoski, Advisor of CoR, President ENoLL, Laurea University of Applied Sciences
Alueiden komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa Euroopan alue- ja paikallisviranomaisia. Jäseniä organisaatiossa on yhteensä 350 kaikista EU-maista. Alueiden komitea on EU:n neuvoa-antava elin, joka koostuu EU:n kaikkien 28 jäsenmaan alue- ja paikallistason edustajista. Komiteassa edustajat voivat ilmaista mielipiteensä alueita ja kaupunkeja välittömästi koskevista EU:n lainsäädäntöehdotuksista. Alueiden komitea antaa Euroopan alueille ja kaupungeille mahdollisuuden vaikuttaa EU:n päätöksentekoon ja varmistaa, että alueellisten ja paikallisten viranomaisten kannat ja tarpeet otetaan huomioon.

Euroopan komission, EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin on kuultava alueiden komiteaa valmisteltaessa lainsäädäntöä aloilla, joka koskevat suoraan paikallis- ja aluehallintoa. Tällaisia aloja ovat muun muassa terveydenhuolto, koulutus, työllisyys, sosiaalipolitiikka, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, liikenne, energia ja ilmastonmuutos.

Mikäli näin ei tapahdu, alueiden komitea voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen. Kun lainsäädäntöehdotus on toimitettu alueiden komitealle, sen jäsenet keskustelevat ehdotuksesta ja antavat siitä lausunnon EU:n muille toimielimille. Alueiden komitea voi antaa lausuntoja myös omasta aloitteestaan.


27.04.2016 12:13
Lataa PDF-muodossa