Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin älykäs erikoistuminen sai kiitosta komissaari Creţulta

EU:n aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu vieraili Rovaniemellä maanantaina 15. helmikuuta 2016. Ensimmäistä kertaa Lapissa vieraillut komissaari sai aamupäivän kansalaiskeskustelussa Arktikumilla tutustua muun muassa sähköisiä hyvinvointipalveluja tarjoavaan Virtu-palveluun ja sen käyttökokemuksiin Lapissa, mikä teki häneen erityisen vaikutuksen. Iltapäivällä komissaarille esiteltiin napapiirillä lappilaisia klustereita.


Kuusikymmentä ihmistä koonnut kansalaiskeskustelu antoi komissaarille mahdollisuuden kuulla alueen ihmisten näkökulmaa. Aiheina keskustelussa oli erityisesti pohjoisen kilpailukyvyn parantaminen, yrittäjyyden ja pk-yritysten kasvun edistäminen sekä matkailun merkitys alueelle. Komissaari Creţu antoi Lapille positiivista palautetta

Arktikumissa pidetyssä kansalaiskeskustelussa esiin nousi muun muassa Lapin erityispiirteet. Miten EU:ssa otetaan huomioon esimerkiksi maakuntamme todellisuus: pitkät välimatkat ja harva asutus? Komissaari kertoi, että aluepolitiikka on räätälöity alueita ja niiden asukkaita varten. Komissaari nosti esiin myös rajat ylittävän yhteistyön ja muistutti muun muassa alueiden välistä yhteistyötä tukevien Interreg-ohjelmien merkityksestä.

Suunnitelmallinen kehittämistyö Lapissa teki vaikutuksen k omissaariin

Santa Parkissa komissaari sai kuulla tehokkaat myyntipuheet viidestä lappilaisesta älykkäästi erikoistuneesta klusterista: arktinen teollisuus ja kiertotalous, arktiset kehittämisympäristöt, arktinen muotoilu, arktinen älykäs maaseutuverkosto ja arktinen turvallisuus.

Lapissa tehty pitkäjänteinen klusterityö ja älykkään erikoistumisen ohjelma sai komissaari Creţulta kiitosta. Komissaari kannusti lappilaisia jakamaan älykkään erikoistumisen osaamistaan EU:ssa. Lappilaiset klusteritoimiijat esittelevät yhteistä kehittämistyötä Euroopan komissiolle ja muille sidosryhmille Arctic Smartness Spring Café-tapahtumassa maaliskuussa Brysselissä.

"Täällä tehdään asioita ja oikeita asioita. Komissaari Creţu antoi Lapille positiivista palautetta siitä, että täällä käytetään rakennerahastovaroja suunnitellusti. Aluekehitystyötä on Lapissa tehty pitkäjänteisesti, mikä näkyy siinä että Lapin toimijoilla on paljon tahtoa ja valmiuksia ja ennen kaikkea sekä kansallisia että kansainvälisiä verkostoja hyödynnettävänään", sanoo Lapin liiton kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl.

Lisätietoja:

kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl. 0400 383 578

 

 

 

 


17.02.2016 09:46
Lataa PDF-muodossa