Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kannanotto Lapin ammatillisen koulutuksen puolesta

Lapin liitto on yhdessä Lapin Kauppakamarin ja Lapin yrittäjien kanssa laatinut liitteenä olevan kannanoton Lapin ammatillisen koulutuksen puolesta. Kannanotto on toimitettu Lapin kansanedustajille, eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja eduskuntaryhmien puheenjohtajille.

Kannanotto Lapin ammatillisen koulutuksen puolesta  

Lapin kehittämisedellytysten ja nuorten tasavertaisuuden turvaamiseksi Lapin ammatilliseen koulutukseen ei voida kohdistaa lisäleikkauksia niin, että säästötoimet muodostuvat koulutuksen laatua ja koulutustarjonnan riittävyyttä uhkaaviksi. Uusia toimenpiteitä suunniteltaessa on otettava huomioon aiemmat säästöt eikä Lapissa voida hyväksyä muuta maata suurempia leikkauksia. Monipuoliset ja riittävät koulutuspaikat turvaavat Lapin ja koko Suomen osaamiseen perustuvan kehityksen.

Perustelut kannanottoon laajemmin 
liitteessä (pdf 2,5Mt).


03.02.2016 14:50
Lataa PDF-muodossa