Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Rajat ylittävää yhteistyötä edistävä Kolarctic-ohjelma saa jatkoa

Rajat ylittävää yhteistyötä Pohjois-Kalotin ja Luoteis-Venäjän välillä edistävä Kolarctic CBC -ohjelma näyttää saavan jatkoa. Euroopan komissio on hyväksynyt alueella laaditun ehdotuksen Kolarctic CBC 2014 - 2020 -yhteistyöohjelma-asiakirjaksi 18. joulukuuta 2015.

"Nyt hyväksytty ohjelma-asiakirja on olennainen askel siihen suuntaan, että aikaisempien kausien kaltainen hankerahoitusohjelma toteutetaan myös kaudella 2014 - 2020. Euroopan komission hyväksynnän jälkeen voimme odottaa ohjelman käynnistyvän tänä vuonna. Parhaimmillaan voimme avata hankehaun jo ensi syksynä", arvioi ohjelmapäällikkö Katja Sukuvaara Lapin liitosta. Euroopan Unionin ja Venäjän väliset rahoitussopimusneuvottelut ovat käynnissä ja niiden odotetaan valmistuvan kesällä 2016.

Ohjelman laatimista on alueella hoitanut Lapin liitto, joka on vastannut myös aikaisempien rahoitusohjelmien hallinnosta. Ohjelman sisällön on päättänyt ohjelmakomitea, jossa on ollut 20 asiantuntijaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä - sekä ohjelma-alueen maakunnista että maiden keskushallinnosta.

Myös Barentsin alueeksi kutsutulla alueella on rahoitettu yli kaksisataa EU-osarahoitteista yhteistyöhanketta EU:n pohjoisen ulkorajan yli vuodesta 1996 alkaen. Kolarctic CBC 2014 - 2020 -ohjelman alueeseen kuuluu Norjasta Nordland, Troms, ja Finnmark, Ruotsista Norrbotten, Suomesta Lappi, ja Venäjältä Murmanskin ja Arkangelin alueet sekä Nenetsian autonominen piiri. Lisäksi melko laajat osallistumismahdollisuudet ovat niin sanotuilla rajoittuvilla alueilla: Ruotsin Västerbotten, Suomen Pohjois-Pohjanmaa sekä Venäjältä Karjalan tasavalta ja Komin tasavalta.

Kuten aikaisemmillakin ohjelmakausilla, kaikki rekisteröidyt yhteisöt: yritykset, yhdistykset, säätiöt, kuntaorganisaatiot, valtion viranomaiset ja laitokset, voivat hakea hankerahoitusta. Edellisestä ohjelmakaudesta poiketen tulevalla kaudella myös Komin tasavalta on mukana ohjelmassa, rajoittuvana alueena. Muutoinkin maantieteelliset vaatimukset eivät ole aivan samanlaiset kuin aikaisemmissa ohjelmissa. Hankepartneri voi olla melkeinpä mistä päin maapalloa tahansa, kunhan sen mukanaolo hankkeessa edistää Barentsin yhteistyön toteuttamista.

Ohjelmalle laaditun rahoitussuunnitelman mukaan Venäjä rahoittaa ohjelmasta 12,4 miljoonaa euroa, EU runsaat 24 miljoonaa euroa, Suomi ja Ruotsi yhteensä 12,3 miljoonaa euroa ja Norja yhteensä noin 14 miljoonaa euroa.

Ohjelma-asiakirja ja liitteet
Edellisen ohjelmakauden 51 hankkeen esittely


Lisätietoa:
Ohjelmapäällikkö Katja Sukuvaara
Kolarctic ENPI CBC / Lapin liitto
katja.sukuvaara@lapinliitto.fi
p. 040 178 6650

 


18.01.2016 14:53
Lataa PDF-muodossa