Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunta kannattaa kannanhoidollisten karhukiintiöiden lisäämistä

Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunta kannattaa Maa-ja metsätalousministeriön esitystä lisätä kannanhoidollista karhun kaatokiintiötä poronhoitoalueelle. Ministeriö esittää kohdennettavaksi yhteensä poronhoitoalueelle enintään 52 karhun kiintiön siten, että itäiselle poronhoitoalueelle tulisi 37 kiintiö ja läntiselle 15. Esitys tarkoittaisi edellissyksyyn verrattuna yhteensä 10 kaatoluvan lisäystä, itäiselle 7 ja läntiselle 3 lisälupaa.

Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunnan puheenjohtaja Markus Lohi pitää kiintiön nostamista välttämättömänä toimenpiteenä.

"Karhun kaatokiintiön nostamisella pyritään vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja, jotka ovat olleet nousussa viimevuosina", taustoittaa Lohi.

Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunta suhtautuu myönteisesti aloitteisiin koskien karhun kevätmetsästystä poronhoitoalueella.

"Perusteita kevätmetsästykselle on selkeästi olemassa joten asiaa tulee selvittää ja viedä eteenpäin. Jatkossa kiintiö voisi jakaantua esimerkiksi siten, että syksyn jahdin osalta kiintiö olisi keväällä mahdollisesti käyttämättä jäänyt kiintiö", kertoo neuvottelukunnan puheenjohtaja Markus Lohi.


Tutkimustietoa päätösten tueksi

Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunnan mukaan myös toimenpiteitä tutkimustiedon lisäämisen suhteen tulee edistää, jotta kanta-arvioissa saataisiin mahdollisimman luotettavia tuloksia. Esimerkiksi karhun osalta DNA- näytteiden keräämiseen perustuvalla menetelmällä voitaisiin tarkentaa karhukannan arvioita, jolloin päätökset perustuisivat paremmin tutkittuun tietoon.

Pohjois-Suomen neuvottelukunta perusti poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunnan vuonna 2013. Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liittojen lisäksi mukana on laaja osanottajakunta eri intressitahojen edustajia.

Lisätietoja:
Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunta
puheejohtaja Markus Lohi
p. 0400 692 682
markus.lohi(at)eduskunta.fi

Lisätietoa Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunnasta.


10.06.2015 16:02
Lataa PDF-muodossa