Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Tasa-arvon valtavirtaistaminen projekti- ja ohjelmatyössä -koulutus 15.3.2013 Rovaniemellä

Aika: 15.3.2013 klo 9.00 - 13.00 (aamukahvi klo 9.00 - 9.30)
Paikka: Hotelli Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi

Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttaman Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) - kehittämisohjelman Koulutus- ja konsultointihanke järjestää yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen ja Lapin maakuntaliiton kanssa koulutuksen, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää sekä projektitoimijoiden että rahoittajaviranomaisten osaamista ja tietotaitoa sukupuolinäkökulman huomioimisessa ja tasa-arvon valtavirtaistamisessa.

Sukupuolinäkökulman huomioonottaminen merkitsee, että toiminnan tavoitteita ja sisältöjä pystytään paremmin kehittämään vastaamaan eri ihmisryhmien erilaisia tarpeita. Näin se on tapa parantaa toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.

Koulutus toimii yhteisenä foorumina, jossa sekä projektien toteuttajat että projektien rahoittajat voivat käydä vuoropuhelua siitä, miten sukupuolinäkökulma voidaan valtavirtaistaa projekteihin koko niiden elinkaaren ajan. Koulutus on tarkoitettu kaikille Manner-Suomen alueen ESR- ja EAKR- rahoitteisten projektien toimijoille ja projekteja toteuttaville organisaatioille sekä valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuville viranomaisille.

Toteutus

Koulutus koostuu 3 tunnin mittaisesta kaikille yhteisestä luentoja sekä käytännön esimerkkejä ja harjoituksia sisältävästä koulutusosuudesta sekä päivän päätteeksi järjestettävästä ns. klinikkatyöskentelystä, jossa projektitoimijat voivat saada konsultaatiota mahdolliseen omaan projektiinsa/projektisuunnitelmaansa tasa-arvonäkökulmasta (klinikkaosuuteen erillinen ilmoittautuminen).

Koulutuksen teemoina:

• Mitä tasa-arvo on? Mitä tasa-arvon valtavirtaistamisella tarkoitetaan?
• Tasa-arvon edistämisen kohteet ja velvoitteet tasa-arvon valtavirtaistamiseen (kansainväliset velvoitteet, tasa-arvolaki sekä rakennerahasto-ohjelma-asiakirjat)
• Mitä hyötyä valtavirtaistamisesta ja suvauksesta on?
• Tasa-arvon edistäminen alueellisessa ohjelma- ja kehittämistyössä
• Tasa-arvon edistäminen käytännön projektityössä
• Uusi ohjelmakausi ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

Koulutuksen tukena käytetään Tasa-arvon valtavirtaistaminen ohjelma-projektityössä - opasta, joka on tuotettu viranomaisten ja erilaisten projektitoimijoiden käyttöön. Opas ladattavissa myös netistä sekä suomeksi http://www.tem.fi/files/31747/Opas_tasa-arvon_valtavirtaistaminen_kehittamisohjelmissa_ja_projekteissa.pdf

Kouluttajina toimivat konsultit Marja-Leena Haataja ja Eija Leinonen KoulutusAvain Oy:stä. Heille voi laittaa etukäteen koulutuksen sisältöihin liittyviä kysymyksiä ja toiveita osoitteeseen etunimi.sukunimi@koulutusavain.fi.

Koulutukseen tulee ilmoittautua. Ilmoittautumiset 8.3.2013 mennessä oheisen linkin kautta: https://www.webropolsurveys.com/S/BB60F5A0F72B847A.par

Kutsu pdf-muodossa: Tasa-arvokoulutus 15.3.2013.pdf (834.9 kt )

 

TERVETULOA!

 
Liisa Irri
          Mervi Nikander
ESR-koordinaattori
          Ohjelmapäällikkö
Lapin ELY-keskus
          Lapin liitto

15.03.2013 07:49
Lataa PDF-muodossa