Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

2014-2020 rakennerahastokauden laatiminen, aluetilaisuus 28.8.2012

EU:n rakennerahastokausi 2007-2013 lähenee loppuaan ja uuden ohjelmakauden suunnittelu on käynnissä. Ohjelmatyötä valmistellaan aikaisempaa laajemmalla alueella yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa. Tulevalla ohjelmakaudella laaditaan vain yksi ohjelma, joka sisältää sekä EAKR- että ESR- toimenpiteet. Ohjelmalle valmistellaan kaksi alueellista ohjelmaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueohjelma ja Etelä- ja Länsi-Suomen alueohjelma.

Lapin liitto, Pohjois- Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan sekä Kainuun liitto valmistelevat Pohjois-Suomen osiota yhteistyössä Lapin, Kainuun sekä Pohjois-Pohjanmaan ELYjen kanssa. Ohjelma tulee olemaan Lapille yksi tärkeimmistä välineistä lisätä kilpailukykyä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. EAKR- ja ESR- toimilla tullaan kehittämään Lappia koko maakuntamme hyöty huomioiden.

Lapin liitto järjestää yhteistyössä Lapin ELY- keskuksen kanssa Rovaniemellä alueseminaarin varmistaakseen vuoropuhelun tärkeiden sidosryhmiemme kanssa ohjelmakauden tavoitteista, painotuksista ja toimenpiteistä.

Aika: 28.8.2012 klo 10.00-15.00, Arktikum, Rovaniemi 

Tilaisuus on alueiden toimijoille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa EU:n rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmisteluun. Tilaisuudet on tarkoitettu mm. kuntien, kehittämisorganisaatioiden, oppilaitosten, elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajille sekä muille aluekehitystyössä toimiville. 

Tulevaan ohjelmakauteen ja sen laatimiseen orientoitumista varten olemme laatineet ohjelmakauden 2014-2020 valmisteluun liittyviä kysymyksiä sekä yleisesti että toimintalinjoittain.

Toivomme kaikkien osallistujien pohtivan kysymyksiä läpi etukäteen - tarvittaessa myös sopivaksi katsomallaan oman alueensa porukalla. 

Kutsu Lappi 2014+ aluetilaisuuteen.pdf (308.3 kt )

Ennakkokysymykset.pdf (370.6 kt )

Ilmoittautuminen tilaisuuteen ja työryhmiin (ilmoittautuminen 17.8.2012 mennessä)

Vastaaminen ennakkokysymyksiin (kysely on avoinna 6.8.-17.8.2012)

 

Ohjelma 28.8.2012 klo 10.00-15.00

10.00
  Päivän avaus
   Päivän tavoitteet ja katsaus ohjelmatyöhön Lapissa
   Marko Varajärvi, vt. kehittämisjohtaja, Lapin liitto
10.15   Toimintalinjojen esittely
   Mervi Nikander, ohjelmapäällikkö, Lapin liitto
   Liisa Irri, ESR-koordinaattori, Lapin ELY-keskus
   1. pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen (EAKR),
   2. uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen (EAKR),
   3. vähähiilisen talouden edistäminen (EAKR),
   4. alueellisen saavutettavuuden parantaminen (EAKR, vain Itä- ja Pohjois-Suomessa),
   5. työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden parantaminen (ESR),
   6. koulutuksen, ammattitaidon ja elinikäisen oppimisen kehittäminen (ESR),
   7. sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta (ESR).
11.15
  EAKR-toimijan puheenvuoro
   Kehittämisen tärkeimmät tavoitteet 2014-2020
11.35
  ESR-toimijan puheenvuoro
   Kehittämisen tärkeimmät tavoitteet 2014-2020
12.00
  Lounas (omakustanteinen)
12.45
  Työryhmätyöskentelyn ohjeistus ja purku
   Pohjautuu webropol-ennakkokyselyyn
13.45
  Kahvi
14.15
  Työryhmien tulosten purku / loppukeskustelu
   Mervi Nikander, ohjelmapäällikkö, Lapin liitto
15.00
  Tilaisuuden päättäminen


(Lisätietoja tarvittaessa Mervi Nikander, 050 444 5606 tai Pirita Jokikaarre 040 689 1071) 

 


15.08.2012 12:47
Lataa PDF-muodossa