Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin liitto julistaa haettavaksi laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille. Hakuaika päättyy 1.6.2012.

Laajakaistahaku avautuu ja uusia rakentamishankkeita käynnistyy

Lapin liitto julistaa haettavaksi laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Enontekiön, Inarin, Kemijärven, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kunnissa niille hankealueille, joille ei aiemmilla hakukierroksilla ole saatu hanke-ehdotuksia. Lapin liitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 1.6.2012.

Tarkemmat tiedot hankealuista, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa Lapin liiton internetsivuilta osoitteesta www.lapinliitto.fi/laajakaistahaku1 ja Laajakaista kaikille
Itä- ja Pohjois-Suomessa -hankkeen internetsivuilta.

Aiemmilla hakukierroksilla ehdotukset on saatu 26 hankealueelle. Viimeisin hakukierros päättyi toukokuussa Keminmaan, Tervolan ja Tornion kunnissa. Haussa oli aikaisempaa kireämmät hakukriteerit, eikä siinä saatu hanke-ehdotuspyynnön mukaisia tarjouksia.

Tammikuussa päättyneessä haussa Telia-Sonera antoi hanke-ehdotukset 20 hankealueelle yhdeksään kuntaan. Ehdotukset ovat kuntien käsittelyssä. Kittilän kunta on tehnyt päätöksen hanke-ehdotuksen hyväksymisestä. Rakentaminen käynnistyy tulevana kesänä Kittilän lisäksi ainakin Sal-lan kunnassa, joista jälkimmäinen on saanut hanke-ehdotuksen jo aiemmissa hauissa. Operaattori tarjoaa lisäksi tulevana kesänä kuituliittymiä joillakin alueilla Inarin ja Savukosken kunnissa.

Tornion kaupunki, Tornion kylien neuvosto ja Lapin liitto toteuttivat maaliskuussa 2012 Tornion maaseutualueille kohdennetun laajakaistakyselyn. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää Tornion kylien väestön ja yrittäjien laajakaistayhteyksien ja -palveluiden nykytilaa sekä lähivuosien tarvetta. Tornion laajakaistakyselyn tulokset olivat rohkaisevia. Tornion laajakaistakyselyyn saatiin 186 vastaus-ta. Vastaajista 138 edusti kotitalouksia, 45 maatilayrittäjää ja 19 muuta yritystä. Vastanneista 92 % olisi kiinnostunut hankkimaan nykyistä luotettavamman ja nopeamman laajakaistayhteyden ja valo-kuituliittymän olisi halukas ottamaan välittömästi 57 % ja mahdollisesti 39 % maaseudun asukkaista. Nopeiden laajakaistayhteyksien tarve ja kysyntä on tämän kyselyn perusteella merkittävä. Tätä tukee myös ensimmäisenä Lapissa toteutettu Utsjoen laajakaistahankkeen kokemukset, jossa kuituliittymien tilaajien määrä oli merkittävästi odotettua suurempi.

Tornion kyselyssä selvitettiin myös tiedon tarvetta laajakaistayhteyksiin liittyen. Vastanneista 54 % oli jo saanut tietoa valokuituyhteydestä. Vastanneista 43 % ei ollut saanut tietoa, mutta oli kiinnos-tunut saamaan lisää tietoa. Tähän Torniossakin esille tulleeseen tiedon tarpeeseen pyritään vas-taamaan eri puolilla Lappia maaseuturahaston tuella toteutettavilla tiedotushankkeilla. Tiedotus-hankkeet toimii Pohjois- ja Itä-Lapin sekä Tunturi- Lapin alueilla ja valmisteilla on hanke Länsi- ja Etelä-Lapin alueelle. Lapin liitolla on myös maakunnallinen tiedotushanke yhteistyössä Pohjois- ja Itä-Suomen maakuntien kanssa.

Lisätietoja:
Ritva Kauhanen 0400-377 062
Lapin liitto 

Perustietoa Laajakaista-kaikille -hankkeesta

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitte-leminen ja rakentaminen sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Runkoverkon valmistuttua hankealueiden asukkailla on mahdollisuus hankkia huippunopea 100/100 Mbit/s laajakaistayhteys. Käyttäjä maksaa liittymismaksut enintään 2 km verkkoyhteyden rakentami-sesta ja liittymän käytöstä aiheutuvat normaalit kuukausimaksut. Käyttäjä valitsee omien tarpeidensa perusteella myös yhteyden nopeuden. Valokuituverkossa pystytään tarjoamaan vuosikymmenien ajan huippunopeita, toimintavarmoja ja luotettavia yhteyksiä.

Laajakaista kaikille -hanke on valtioneuvoston käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on vuoden 2015 loppuun mennessä taata kansalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet liittyä huippunopeaan tieto-liikenneyhteyteen riippumatta asuinpaikasta. Tavoitteena on, että 99 % vakituisista asunnoista, yri-tyksistä ja julkishallinnon organisaatioista on tuolloin enintään kahden kilometrin etäisyydellä valokui-turunkoverkosta. Valtion tukea Lappiin myönnettiin 17 miljoonaa euroa, minkä lisäksi tulee vielä EU:n maaseuturahaston tuki 22 prosentin kunnille (Rovaniemi ja Simo).

Nopeiden yhteyksien turvaaminen haja-asutusalueella tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet harjoit-taa ammattia ja liiketoimintaa asuinpaikasta riippumatta myös taajamien ulkopuolella. Yksittäisille ihmisille nopea yhteys tarjoaa parantuneen Internet-yhteyden lisäksi uusia palveluja, laajakaista ja teräväpiirto tv:n, verkossa olevan "digiboxin" käytön, videopuhelut, elokuvavuokrauksen, ym. uusia palveluja.


19.04.2012 08:37
Lataa PDF-muodossa