Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liikennejärjestelmän alueelliset sidosryhmätapaamiset

Kutsu Lapin liikennejärjestelmä alueelliset sidosryhmätilaisuudet.pdf (25.0 kB)

Tiedote Lapin liikenteeseen liittyviä kehittämistavoitteita ja -linjauksia.pdf (25.0 kB

Lapin liitto on laatimassa koko maakunnan alueen kattavaa Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Työstä vastaa konsulttitoimeksiantona Sito Oy. Laadittavalla suunnitelmalla pyritään löytämään toimenpiteet, joilla liikennejärjestelmä tukee parhaiten koko maakunnan elinkeinoelämän kehittymistä ja kilpailukykyä sekä ihmisten arjen liikkumista.
Lisäksi pyritään löytämään maakunnallinen yksimielisyys esitettävien toimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä sekä aikatauluttamaan ja vastuuttamaan ko. toimenpiteet. Keskeinen osa työtä on löytää myös maakunnan kannalta luonteva tapa jatkuvalle liikenteen maakunnalliselle suunnitteluyhteistyölle. Taustana kehittämiselle toimii Lapin vahva asema
osana Barentsin aluetta ja sen voimakasta kehittymistä.

Tähän mennessä työssä on selvitetty maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisen lähtökohtia. Ko. lähtökohtia esiteltiin keskiviikkona 24.11.2010 Rovaniemellä järjestetyssä aloitusseminaarissa. Työ on nyt edennyt tavoitteiden ja kehittämisstrategioiden määrittämisvaiheeseen. Keskeinen osa tätä vaihetta ovat alueelliset sidosryhmätapaamiset,
joissa käsitellään ja hiotaan yhdessä ehdotuksia tavoitteiksi ja kehittämisstrategioiksi.

Alueelliset sidosryhmätilaisuudet järjestetään seutukunnittain seuraavasti:

- Pohjois-Lapin seutukunta; tilaisuus järjestetään Saariselällä 7.2 klo 10-13 (paikkana
Saariselän Tunturihotelli, Lutontie 3, Saariselkä).
- Kemi-Tornion ja Tornionlaakson seutukunnat; yhteinen tilaisuus Torniossa 8.2 klo 9-12
(Tornion kaupunginvaltuuston istuntosali, Suensaarenkatu 4, Tornio). Tilaisuus on myös
Länsi-Lapin maakuntakaavan taustaselvityksenä toimivan Länsi-Lapin
liikenneselvityksen sidosryhmätilaisuus.
- Itä-Lapin seutukunta; tilaisuus Kemijärvellä 8.2 klo 15-18 (Kemijärven
kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 4, Kemijärvi).
- Tunturi-Lapin seutukunta; tilaisuus Kittilässä 9.2 klo 10-13 (Kittilän kunnanvaltuuston
istuntosali, Valtatie 15, Kittilä).
Rovaniemen seutua koskeva tilaisuus järjestetään 4.3 klo 9-12 Rovaniemellä yhteistyössä
seudulla käynnissä olevan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatijoiden kanssa. Ko. tilaisuudesta
tullaan lähettämään ko. seudun edustajille helmikuussa vielä erillinen kutsu.Voitte osallistua Teille parhaiten sopiviintilaisuuksiin.

Tilaisuuksia tullaan teemoittamaan seutukohtaisesti tärkeimpiin teemoihin, esim. matkailuun ja kaivostoimintaan. Tilaisuuksien ohjelmarunko on seutukunnittain seuraava:
- Tilaisuuden avaus; miksi Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ollaan laatimassa (liiton/seutukunnan edustaja)
- Lapin liikennejärjestelmän lähtökohtien sekä alustavien tavoitteiden ja kehittämislinjausten esittely (Petri Launonen, Sito Oy, suunnitelmaa laativa konsultti)
- Seutukuntien erityiskysymykset (seutukuntien/kuntien edustajat)
- Työpajatyöskentely seutukuntien kannalta keskeisistä asioista, linjauksista ja hankkeista Petri Launonen, Sito Oy)
- Tilaisuuden yhteenveto ja johtopäätökset (liiton/seutukunnan edustaja).

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Lisätietoja tilaisuuksista antaa aluejohtaja Petri Launonen Sito Oy:stä (puh. 044 3680 681, petri.launonen(a)sito.fi). Ilmoittautumiset tilaisuuksiin pyydämme osoittamaan Kaarina Mäcklinille (puh. 040 168 0137, kaarina.macklin(a)lapinliitto.fi).

Ilmoittautumiset pyydämme torstaihin 3.2.2011 mennessä. Tilaisuuksien ennakkoaineistot lähetetään ilmoittautuneille ko. ajankohdan jälkeen.


03.02.2011 09:37
Lataa PDF-muodossa