Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin rakennerahasto-ohjelmien teemahaut

Kullakin teemahaulla on Lapin kehittämisstrategioihin liittyvät erityiset painotukset, jotka julkaistaan hakukierrosten avaamisen yhteydessä maakunnallisissa sanomalehdissä sekä viranomaisten Internet-sivustoilla. Sihteeristö voi tarvittaessa päättää kahta päähakua täydentävien hakukierrosten toteuttamisesta.

Syksyn teemahaku: 12.8.-16.9.2013

Syksyn EAKR-ohjelman teemahaussa on tarkoitus löytää rahoitettavaksi parhaiten maakunnan kehittämistavoitteita toteuttavia ja pysyviä vaikutuksia aikaansaavia hankkeita. Tukea on haettavana työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön toimialojen mukaisille hankkeille. Hankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. Rahoitusta voivat hakea kunnat, muut julkiset ja yksityiset yhteisöt ja säätiöt. Loppuohjelmakaudella kiinnitetään hankkeiden valinnassa erityistä huomiota riittäviin kunta- ja/ tai muun julkisen rahoituksen rahoitusosuuksiin.

Hankkeet voivat jatkua pääsääntöisesti 2014 loppuun saakka ja tietyin ehdoin 30.4.2015 saakka.

Vuosittaiset rahoituksen painopisteet on määritelty maakunnan yhteistyöasiakirjassa. Ennen hakemusten laatimista hakijoita kehotetaan perehtymään ohjelma-asiakirjoihin ja valintakriteereihin.

Syksy 2013 Lapin liiton painotukset EAKR-haussa.pdf (68.3 kt )

Hakemukset tulee tehdä suoraan sähköiseen EURA2007 -järjestelmään  www.eura2007.fi  ja toimittaa allekirjoitettuna paperiversiona 16.9.2013 virka-ajan päättymiseen mennessä.

Eura-järjestelmässä on otettu käyttöön uudet kustannusmallit (flat rate ja kertakorvaus). Lisätietoa kustannusmalleista löytyy rakennerahastot.fi -sivustolta http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot

Tekes myöntää EAKR-rahoitusta vain julkisen tutkimuksen projekteihin. Rahoitushakemukset tehdään käyttäen Tekesin sähköistä hakemuslomaketta, joka löytyy sivustolta  www.tekes.fi.

Yritysten kehittämisrahoituksessa on jatkuva haku. Yritysten kehittämisavustushakemukset ja toimintaympäristön kehittämisavustushakemukset tulee toimittaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sähköisellä hakemuslomakkeella, joka on saatavilla osoitteessa  http://www.ely-keskus.fi/lappi ->Asioi verkossa ->Yritystukien sähköinen asiointi.

Hakuilmoitus suomeksi.pdf (276.3 kt )

Hakuilmoitus saameksi.pdf (270.5 kt )