Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Landskapsöversikten och landskapsprogrammet för Lappland


Landskapsförbundet ansvarar för planeringen och utvecklingen av landskapet.

 

Landskapsöversikten

Landskapsöversikten är en beskrivning av den allmänna, önskade utvecklingsriktning för Lappland som aktörerna inom landskapet målmedvetet eftersträvar. Riktlinjerna styr alltjämt inriktningen av utvecklingsfinansieringen och intressebevakningen samt landskapsplanläggningen, som styr den kommunala planläggningen och den övriga planeringen av områdesanvändningen. Läs mer om landskapsöversikten 2030.

 

Landskapsprogrammet

Utifrån landskapsöversikten utarbetas ett medelfristigt landskapsprogram. I landskapsprogrammet beskrivs mer detaljerat hur och med vilka spetsprojekt strategin genomförs. I programmet beskrivs dessutom förverkligandet av nationella specialprogram, programmet för kohesion och konkurrenskraft samt kompetenscentrumprogrammet i Lappland. I landskapsprogrammet ingår även en finansieringsplan och en konsekvensbeskrivning samt ett avsnitt om samisk kultur som har beretts av sametinget. Läs mer om landskapsprogrammet