Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Maakunnan yhteistyöryhmä

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä on rakennerahasto-ohjelmien maakunnassa tapahtuvaa toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten perustettu toimielin. Siitä on säädetty rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetussa laissa 1353/1999 ja -asetuksessa 1354/1999 .pdf (17.0 kB).

Yhteistyöryhmän asettaa Lapin liiton hallitus eri osapuolten ehdottamista ehdokkaista.

Yhteistyöryhmän toimikausi alkoi 20.5.2013 ja jatkuu ohjelmakauden 2014-2020 loppuun, kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen. Toimikautta voidaan jatkaa, jos yhteistyöryhmän tehtävien hoitaminen sitä vaatii.

Maakunnan liiton ja sen jäsenkuntien edustajat valitaan liiton ja sen jäsenkuntien valtuustojen toimikaudeksi. Saamelaiskäräjien edustaja valitaan saamelaiskäräjien toimikaudeksi.