Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava selvitykset

Soklin rautatie Natura -arviointi (Lapin ympäristökeskus)

Soklin rautatien Natura-arviointi.pdf (3786 Kb)

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen lausunto Soklin rautatien Natura-arvioinnista.pdf (178 Kb)


Soklin kaivos YVA (Lapin ympäristökeskus)
Soklin rata YVA (Lapin ympäristökeskus)
Soklin voimajohto YVA (Lapin ympäristökeskus)