Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 

 
 

Oikeus internetyhteyteen

Kuva: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net Jokaisella suomalaisella on asuinpaikastaan riippumatta oikeus saada kotiinsa tai yritykseensä tietyt perustason viestintäpalvelut eli yleispalvelut.  1. heinäkuuta 2010 alkaen laajakaista on osa yleispalvelua. Oikeus saada tarkoituksenmukainen internetyhteys koskee vakituisia asuin- tai sijaintipaikkaan, mutta ei esimerkiksi kesäasuntoja. Tällä hetkellä liikenne- ja viestintäministeriö määrittelee yleispalveluun kuuluvan internetyhteyden vähimmäisnopeudeksi 1 Mbit/s. Riittäviä keskimääräisiä vähimmäisnopeuksia saapuvassa liikenteessä on kuitenkin: 
  • 750 Kbit/s 24 tunnin mittausjakson aikana ja 
  • 500 Kbit/s minkä tahansa 4 tunnin mittausjakson aikana.

Käyttäjän oikeus saada internetyhteyspalvelu

Yleispalveluyrityksen on tarjottava alueensa kuluttajien ja yritysasiakkaiden vakituiseen asuin- tai sijaintipaikkaan moitteettomasti toimiva liittymä yleiseen viestintäverkkoon. Liittymä voidaan toteuttaa kiinteässä tai langattomassa viestintäverkossa. Internetliittymän tulee vastata nopeudeltaan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa määriteltyä vähimmäistasoa. Yleispalveluyrityksen tarjoaman internetliittymän on oltava hinnaltaan kohtuullinen. Liittymien hinnat voivat kuitenkin vaihdella maan eri osissa ja hinnoissa voidaan huomioida palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Yleispalveluyritys saa kieltäytyä tekemästä asiakkaan kanssa liittymäsopimusta vain laissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä. 

Miten toimin ongelmatilanteissa?

Mikäli oman asuinpaikkasi puhelin- tai internetyhteys ei täytä minimivelvoitteita, ota  yhteyttä ensisijaisesti palveluntarjoajaan (Lapissa TeliaSonera). Voit tarkistaa oman kuntasi puhelinpalvelun tai laajakaistapalvelun tarjontaan nimetyn yleispalveluyrityksen  täältä

Tämän jälkeen voit olla yhteydessä Viestintävirastoon, jos  
- et pääse asiassasi sopuun teleyrityksen kanssa  
- et saa liittymää alueella, jolle ei ole nimetty teleyritystä.

Viestintäviraston yhteystiedot löytyvät tämän sivun oikeanpuoleisesta palkista.  Viestintävirasto valvoo yleispalvelujen saatavuutta ja yleispalveluyritysten velvoitteiden toteutumista. 

Tutustu  Yhden megan laajakaista -oppaaseen

Lähde:  Viestintävirasto

 

Kuva:  jscreationzs  / FreeDigitalPhotos.net