Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lappi.fi/Lapland.fi rekisteriseloste

 

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin nimi

Lappi.fi/Lapland.fi -rekisteri

2. Rekisteriselosteen laatimispäivä

1.12.2009

3. Rekisterinpitäjä

Lapin liitto
Y-tunnus: 0937073-7
Postiosoite: 96100 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 20 B
Puhelin: 040 359 1000

4. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Puh. + 358 (0)40 711 8399
Sähköposti: info@lappi.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ylläpitämien WWW-sivujen kautta sivujen käyttäjiin ("Käyttäjä") kohdistuen tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti. Tarkemmin ottaen henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten, kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavankaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen, sekä Käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältämä Käyttäjäkohtainen tietosisältö voi vaihdella sen mukaan, millaista Käyttäjän toimesta tapahtuva käyttö on.

Yleisinä tietoina Käyttäjistä merkitään rekisteriin seuraavia tietoja: nimi, käyttäjän edustama yritys tai yhdistys, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Maksullisten palveluiden, asiakassuhteiden ja sopimuksen tekemistä edellyttävien toimenpiteiden mahdollistamiseksi ja turvaamiseksi Käyttäjistä voidaan merkitä rekisteriin yleisten tietojen lisäksi seuraavia tietoja: asiakas- ja käyttäjätunnus tai muu vastaava tunnistautumistieto; ammatti; kotikunta; telefax-numero, asuinmaa ja verotusvaltio; mahdollinen Y-tunnus; Käyttäjän edustaman yhteisön toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot, telefax-numerot ja www-osoite, asema yhteisössä;  työnantajan toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot, telefax-numerot ja www-osoite; asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen alkamisajankohta; kuuluminen erityiseen asiakasohjelmaan tai -ryhmään sekä mielenkiinnon kohteet ja muut Käyttäjän itsensä antamat profilointitiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Käyttäjiltä itseltään tämän rekisteröityessä palveluun, käyttäessä palvelua, antaessa palautetta tai osallistuessa muutoin WWW-sivulla toteutettuun tietoja edellyttävään toimintoon.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteiden kuvaus

Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Rekisterin käyttö on ohjeistettu, rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen, tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka sisältävät palvelimet suojataan ajantasaisilla teknisillä keinoilla, tiedot sisältävät palvelimet sijaitsevat tiloissa, jotka ovat lukittuja ja joissa on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta, ja mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja edellä tässä kohdassa määritellyn mukaiset vaatimukset täyttävää suojaamista.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus. Tietosuojaviranomaiset

Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeuden toteuttamista koskevat pyynnöt on voidaan esittää rekisterinpitäjälle joko kirjallisesti edellä tämän rekisteriselosteen kohdissa 3 ja 4 esitetyin yhteystiedoin tai sitten henkilökohtaisesti edellä kohdassa 3 mainitussa osoitteessa.

Edelleen Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että Käyttäjällä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Vielä Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietolain mukaisena tietosuojaviranomaisena henkilötietojen käsittelyä ja valvontaa koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutettu myös ratkaisee eräät laissa tarkemmin määrätyt henkilötietojen tarkastusoikeuden toteuttamista ja tietojen korjaamista koskevat asiat. Tietosuojaviranomaisista löytyy lisätietoja esimerkiksi internetistä osoitteesta www.tietosuoja.fi.