Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveydenhuollon järjestämisestä ja palvelujen tuottamisesta vastaavat kunnat joko yksin tai useamman kunnan yhteistyöllä. Kunnat voivat tuottaa palvelut itse tai ostaa niitä yksityisiltä palvelun tuottajilta.

Kunnat vastaavat myös asukkaidensa erikoissairaanhoidon järjestämisestä erikoissairaanhoitolain mukaisesti. Työterveyden huollosta ja ehkäisevästä terveydenhuollosta vastaavat työnantajat. Kuntien tarjoamaa terveydenhuoltoa täydentävät yksityisten ja yhteisöjen tarjoamat palvelut.

Sosiaalihuollon tuottamisesta säädetään laeilla. Sosiaalipalvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja palveluiden ohjeistamisesta vastaavat kunnat joko yksin tai muodostamalla kuntayhtymiä. Kunnat voivat tuottaa palvelut itse tai ostaa niitä yksityisiltä palvelun tuottajilta.

Sosiaalihuolto ohjaa, neuvoo, selvittää ongelmia ja järjestää tukitoimia lapsille, perheille, ikäihmisille ja vammaisille. Sosiaalihuoltoon voi hakeutua yksittäinen henkilö, perhe tai yhteisö.

Sosiaalihuollon tehtävänä on ehkäistä sosiaalisia ongelmia, ylläpitää sosiaalista turvallisuutta ja tukea ihmisten omatoimisuutta.

Lue lisää Suomen terveyspolitiikasta Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Kriisikeskus Turvapoiju

Länsi-Pohjan Mielenterveysseura ry perustettiin vuonna 1989. Kriisikeskus Turvapoiju aloitti toimintansa maakunnallisena kriisikeskuksena Kemissä toukokuussa 1990. Lue lisää Meri-Lapin Mielenterveysseura ry:n sivuilta

Sosiaalikollega

Sosiaalikollega on Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) ylläpitämä sivusto. Poske koostuu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan toimintayksiköistä sekä saamelaisyksiköstä ja se on osa valtakunnallista osaamiskeskusverkostoa. Lue lisää Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sivuilta.